Gotlandskanin

Ända sedan 1500-talet har man i Sverige hållt kaniner som en del i självhushållet. Denna sedvänja var utspridd över hela Sverige och gav viktigt kött till bönderna. En hane och tre honor kunde ge upp till två kaninstekar i veckan, året om.

Gotlandskaninen är en rest av den gamla koharen, som hittades på en gård på Gotland. Lantraskaninerna hölls fria i ladugårdarna där de levde på spill från korna i form av hö och spannmål. Gotlandskaninerna utmärks av sina vackra färger, där alla kaninfärger med alla upptänkliga färgteckningar finns representerade. Vikten har i äldre tider varierat mellan två och fyra kilo hos ett vuxet djur och idag ligger medelvikten på något mer än tre kilo.

Fakta om Gotlandskaninen

Vikt: 3-4 kg.
Livslängd: Upp till 10 år.
Könsmognad: 4 månader.
Dräktighet: 1 månad.
Ungar: 2-12 ungar/ kull.
Föda: Växtätare.
Ursprung: Kaninen tämjdes ur vildkaninen för ca 3500 år sedan i sydvästra Europa och nordvästra Afrika.
Visste du att: Förr använde man kaninkött som bete när man skulle fånga kräftor.