Linderödssvin

Linderödssuggorna Solveig och Sibylla på Torekällberget.

Grisen har varit husdjur i Sverige i minst 4500 år. Den var vanlig både i staden och på landet över hela sverige.

Råbygården hade troligen fyra till sex grisar i mitten av 1800-talet. Nästan allt på grisen användes och togs tillvara. Palt och paltbröd gjordes av blodet. Av fettet gjordes ister att steka i. Av talgen stöptes ljus. Tarmarna blev till korvskinn och inälvorna lades i korven. Av huvud och fötter gjordes sylta. Av klövar kokades klövfett som användes för att smörja klockor och spinnrockar. Av benen kokades buljong. Av borstet gjordes borstar, penslar och tråd att sy ihop skor med. Lädret blev till skor och urinblåsan kunde bli en skallra.

FAKTA OM LINDERÖDSSVINET

  • LIVSLÄNGD: Ca 10 år
  • VIKT: 150 - 250 kg
  • NAMN: Honan kallas för sugga, hanen för galt och ungarna för kultingar.
  • FÖDA: Äter allt.
  • FÄRG: Röd, grå, vit eller brun borst med svarta fläckar.
  • UNGAR: 8 - 14 kultingar per kull. Dräkiga: 3 månader, 3 veckor och 3 dagar.
  • URSPRUNG: Byn Linderöd, Skåne. Linderödssvinet togs tillvara av Skånes djurpark på 1950-talet. Det fanns då endast några få individer kvar.

In English

OLD PIG BREED FROM VILLAGE OF LINDERÖD, COUNTY OF SKÅNE, SWEDEN

The Linderöd pig was rescued from extinction by Skåne zoo in the 1950s. Then there were only a few individuals left. The breed has red, grey, white or brown bristles with black spots. 

Råby farmstead probably had four to six pigs in the middle of the 19th century. Almost everything on the pig was used. Palt bread were made from the blood. The fat was used to fry lard. The tallow was used in candles. The intestines became sausage skin and the entrails were placed in the sausage. Broth was boiled off the bones. The leather became shoes and the bladder could become a rattle.

webb Grisar i staden2M16-A-00437.jpg

Pojkar vallar grisar genom Falköping år 1895. Foto tillhör: Falbygdens museum.