Bevara våra lantraser

Att bevara lantraser är en viktig uppgift. Förutom att det är roligt att se de olika djurraserna är det viktigt att djurens gener lever vidare och kan utnyttjas i framtiden. Har du möjlighet kan du hjälpa till genom att själv hålla något djur.

Lantraserna karaktäriseras av att vara goda mödrar med lätta födslar, väl anpassade till ett liv i den landsände där rasen fått utvecklas. De klarar sig på magra beten och ger bra avkastning i förhållande till detta.

Härdigheten är något man idag arbetar för att raserna ska behålla. Det gör man genom att låta djuren vara ute mycket och äta ett lämpligt foder samtidigt som man försöker att inte välja avelsdjur efter formen på hornen eller något annat, för djuren, oväsentlig. Istället försöker man bevara lättillgängliga, trevliga och vänliga djur i avelssammanhang.

Intresset för att bevara våra lantraser kom i sista ögonblicket för många raser. I vissa fall återupptäcktes rasen då bara 2-3 djur återstod, vilket innebär att många av dem har en väldigt smal genetisk grund att stå på.

Våra djur på Torekällberget är genbanksanslutna, vilket innebär att de ingår i rasföreningarnas slutna register där enbart renrasiga djur finns registrerade. I genbanksarbetet jobbar man med att hålla ordning på släktskap och individer, vilket gör att det blir lättare att undvika inavel med påföljande defekter.

Varför ska man då ha kvar dessa gamla omoderna raser?

Ett av skälen är ett rent kulturhistoriskt, då vi har en möjlighet att se och förstå hur den vanliga människan hade det och också hur vårt avelsarbete förändrat husdjuren.

Ytterligare ett skäl är ett rent genbevarande, eftersom dessa raser bär på arvsanlag som inte finns hos moderna raser.

Lantraserna är också utmärkta landskapsvårdare eftersom de oftast inte är lika tunga som dagens högproduktiva raser och därför sliter mindre på skyddsvärda naturtyper.

Ännu en anledning att bevara våra lantraser är att det finns ett ökat intresse för självhushållning, vilket dessa raser passar ypperligt för.

Kort sagt, lantraserna är väl värda att vårda och bevara!