Bevara våra lantraser

Jämtkilling på språng

Torekällbergets djur är lantraser. Med lantraser menas husdjur som ursprungligen kommit från ett visst område och har anpassat sig till den lokala miljön under en lång tid.

Under 1800-talet var djuren på gårdarna mindre och gav inte lika mycket av kött, mjölk eller ägg som dagens djur. Genom avel fick det moderna jordbruket fram djur som gav mycket mer. De äldre raserna övergavs. Intresset för att bevara våra äldre raser kom ibland i sista ögonblicket. I vissa fall hittades lantrasen då bara några djur fanns kvar. Torekällberget är med i arbetet att bevara dessa lantraser för framtiden.

 

VARFÖR ÄR LANTRASERNA VÄRDA ATT BEVARA?

  • Vi kan lära oss om de tama djuren och djurskötseln under tidigare århundraden, och hur den moderna tidens djuruppfödning har förändrat husdjuren och jordbruket.
  • Lantraserna bär på arvsanlag som inte finns hos de moderna raserna. De är tåliga djur, väl anpassade till ett liv i den del av landet där rasen fått utvecklas och de klarar sig på magra beten. Kanske kommer de att behövas i framtiden?
  • Lantraserna är bra landskapsvårdare eftersom de oftast inte är lika tunga som dagens raser och därför sliter mindre på naturen.

webb Roslagsfår.jpg

Roslagsfåret Ullstina med lamm på Torekällberget.

In English

OLD NATIVE BREEDS FROM SWEDEN

The animals at Torekällberget are old native breeds of Sweden. It means they are domestic animals that originally came from a certain area and have adapted to the local environment for a long time.


In the 19th century, the animals on the farms were smaller and did not produce as much meat, milk or eggs as today’s animals. Through breeding, modern agriculture produced animals that gave much more. The older breeds were abandoned. Interest in preserving our older breeds sometimes only arose at the last minute. In some cases, the old breed was found when just a few animals remained. Torekällberget is involved in the work of preserving these old domestic breeds for the future.

webb Ölandstuppen.jpg

Ölandstupp i stadskvarteret på Torekällberget.