Slåtterängen

Bild på slåtteräng på Torekällberget

Slåtteräng betyder ängsmark utnyttjad för höslåtter. Slåtter betyder avverkning av högt gräs. En slåtteräng är en äng som varje år avverkas med lie eller slåttermaskin för att ta till vara gräset.

Webb Fem män samt en selad häst under höskörding 1908-24. Beskuren Tb_MH7136 (1).jpg

Fem män samt en selad häst på slåtterängen under höskörden.
Fototid: 1908–1921. Fotograf: Maria Hallström

Läs mer

Om slåtterängen expand_less expand_more

Ängen var en del av slåtterjordbruket som var rådande fram till mitten av 1850-talet. På den tiden var ängen flera gånger större än åkern. På ängen växte en mängd olika sorters gräs, örter och blommor som efter lieslåttern och torkningen blev till hö och vinterfoder åt djuren.

En äng kan hysa 40 till 50 olika sorters blommor och gräs på bara en kvadratmeter. Här hittar du allt från välkända blommor som blåklocka och prästkrage till mer sällsynta som till exempel kattfot. Fjärilar och insekter älskar ängen och alla dess frodiga växter. Förr fanns slåtterängar vid varje bondgård. Idag är de sällsynta, och sköts oftast av Hembygds- och Naturskyddsföreningar.

 

ÄNGEN ÄR VIKTIG FÖR POLLINATÖRER.

Ängen är mycket artrik. På 1 kvadratmeter äng kan det finnas omkring 40 olika sorters växter. Idag finns färre än två tredjedelar av dessa ängar kvar i Sverige. Det har försämrat pollinatörernas möjlighet att hitta mat i jordbrukslandskapet.


Insatser behövs för att skapa fler livsmiljöer för bin och fjärilar, både mat och boplatser. Södertälje kommun har antagit en pollineringsplan för att förbättra för pollinatörerna och deras livsmiljöer. Planen ska gälla både urbana miljöer och det omgivande landskapet.

Slåtterängen är en unik miljö som bidrar till den biologiska mångfalden.

In English

THE HAYFIELD expand_less expand_more

 

Webb Fem män samt en selad häst under höskörding 1908-24. Beskuren Tb_MH7136 (1).jpgFive men and a harnessed horse on the meadow during the hay harvest around 1908–1921.

The meadow was a prevalent part of the farming that existed until the mid-1850s. At that time, the meadow was several times larger than the field. In the meadow, a variety of grasses, herbs and flowers grew, which after harvesting and drying became hay and winter fodder for the animals.


A meadow can be home to 40 to 50 different kinds of flowers and grass in just one square meter. Here, you will find everything from well-known flowers such as bluebell and daisies to rarer ones. Butterflies and insects love the meadow and all of its lush plants. In the past, there were meadows at each farm. Today, they are rare, and are usually managed by Home and Nature Conservation Associations.

 webb Skördearbete med häst Tb_HiL472 (1).jpg

Skördearbete med häst under tidigt 1900-tal.  Fotosamling: Hilmer Larsson/Torekällbergets museum.