Bin i staden

Bikupor

Det går oftast alldeles utmärkt att ha bin i staden. Det finns inga särskilda regler och du behöver inte söka tillstånd från kommunen. Däremot bör biodlaren vidta förebyggande åtgärder för att minska risken att verksamheten påverkar människors hälsa menligt, enligt miljöbalken. 

På Sveriges biodlares riksförbund ger de förslag på förebyggande åtgärder. 

Visste du att: Södertälje stadshus har sin egen bikupa och varje år får vi Stadshushonung.