Höns i staden

höns på en trappa till ett torp

Det finns många anledningar att ha höns i sin trädgård. De kan bland annat vara underhållande sällskap och producerar dessutom ägg. Samtidigt finns det mycket man behöver veta för att sköta om djuren rätt och inte störa omgivningen.

Djurhållning påverkar omgivningen. Därför ska höns- och annan djurhållning ske på ett sådant sätt att grannar och närboende inte utsätts för olägenheter som till exempel skadedjursangrepp, oönskade lukter och störande ljud.

Djurskyddslagen med tillhörande föreskrifter gäller alltid. Länsstyrelsen kan svara på frågor angående djurskydd.

Det krävs tillstånd från Miljönämnden för att ha tupp eller en flock höns i Södertäljes tätorter, så kallade detaljplanelagda områden. Ska du endast hålla 4 eller färre höns för sällskap behöver du inte ansöka.

Här kan du se om du bor inom detlajplanelagt område. 

Ansök

Ansök om tillstånd för djurhållning inom detaljplan här!

Maila blanketten till miljotillsynen@sodertalje.se

Andra djur

Det är även möjligt att hålla andra djur än höns inom detaljplanelagt område. För följande djurslag krävs det tillstånd av Miljönämnden. 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin.
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. (ex. höns, tupp, duva)
3. orm.