Matavfall och trädgårdsavfall

Kompostplats och skottkärra

En välskött kompost är det bästa jordförbättringsmedlet du kan ha till din trädgård. Dessutom behöver du inte ha lika frekvent sophämtning om du komposterar dina matrester. Det finns några saker som du behöver veta innan du börjar, så läs vidare. 

Det är viktigt att skilja på kompostering av trädgårdsavfall och kompostering av matavfall. Det beror på risken att matavfall kan locka till sig skadedjur. Det är också större risk att en kompost med matavfall luktar illa om den missköts. En kompost som sköts rätt luktar aldrig illa.

 

Kompostering av hushållsavfall

Vill du kompostera matavfall måste du ha en varmkompost, alltså en isolerad behållare som är tät och skyddar mot skadedjur.

Det finns många olika varmkompostbehållare att köpa. Det är också möjligt att bygga en egen så länge den uppfyller kraven. 

Du måste också anmäla att du komposterar ditt matavfall till miljökontoret. 

Fyll i blanketten Anmälan om kompostering av hushållsavfall samt förlängt sophämtningsintervall

Miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Kostnaden för att anmäla kompostering är 690 kr (år 2023). Om du i samband med anmälan önskar tömning var 4:e vecka är kostnaden densamma, 690 kr (år 2023). Om du däremot önskar tömning var 8:e vecka kostar det 1380 kr (år 2023), eftersom det blir en ansökan om dispens som tar längre tid att handlägga.

 

Bokashi

Bokashi är namnet på en komposteringsmetod av matavfall som med hjälp av vissa utvalda mikroorganismer påbörjar en nedbrytning i en syrefattig miljö. Matavfallet grävs efter en tid ner i marken för att efterkomposteras. Om man komposterar sitt matavfall med bokashi finns det några saker att tänka på. Till att börja med är det viktigt att du följer instruktionerna om antal dagar som matavfallet ska stå innan det grävs ner. Om du bor i en stad är det viktigt att gräva ner bokashin djupt eller täcka ytan med plankor, galler eller annat material så att det inte kan grävas upp av djur. 

Du behöver mellanlagra matavfallet i en varmkompost under den tid på vintern då det inte går att gräva ner materialet. Och du behöver dessutom anmäla till Miljökontoret att du komposterar hemma. Det gör du med samma blankett som du hittar högre upp i texten. 

 

Kompostering av trädgårdsavfall

Det finns många bra sätt att kompostera växtrester från trädgården och odlingarna. Det är tillåtet att göra det på den egna fastigheten och kräver inte anmälan eller tillstånd. Men det är viktigt att det sker utan att det leder till problem och besvär för omgivningen. Du måste alltså sköta om din kompost så att den inte drar till sig skadedjur, luktar illa eller på annat sätt är en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det som du tar bort från din trädgård och som lämnar tomtgränsen är avfall enligt miljöbalken. Observera att trädgårdsavfall alltså inte får slängas på kommunens mark, eftersom det är förbjuden nedskräpning enligt lag och dessutom kan upplevas som skräpigt och fult. Det finns också risk att det förändrar växtligheten, tränger ut den naturliga floran samt kan dra till sig skadedjur som exempelvis råttor.

Kontakt

Om du vill ställa frågor om kompostering hör du av dig till miljotillsynen@sodertalje.se