Om dagens utställare

Bilden visar ett tält som utställare brukar använda

Här hittar du information om dagens utställare - föreningar, organisationer, kommunala verksamheter och föreläsare. Allt i bokstavsordning.

Föreningar och organisationer

Assyriska föreningen

Assyriska föreningen grundades 1971 i Södertälje. Som första och största assyriska föreningen i Sverige och Europa är föreningen en viktig mötesplats. Det var behovet av ett socialt nätverk för nyinflyttade assyrier som ledde till att assyrierna organiserade sig. Idag bedriver föreningen en rik och bred kultur- och socialverksamhet verksamhet för alla åldrar. Assyrisk kultur, demokrati- och samhällsengagemang är föreningens främsta fokus. Verksamheten består till stor del av kulturaktiviteter som till exempel folkdans, teater, musik, poesi och sång samt bildningsverksamhet som föreläsningar, utställningar, studiecirklar och kurser. Föreningen är indelad i olika verksamhetsgrenar – barn och familjesektion, kvinnosektion, ungdomssektion och kultursektion samt mötesplats för äldre. Assyriska föreningen är en aktiv och positiv kraft i Södertäljes kulturliv sedan över 50 år.

Astma- och Allergiföreningen i Södertälje

År 2024 har förbundets utsett till Barnallergiåret och Astma- och Allergiföreningen i Södertälje kommer att aktivt medverka i detta. bland annat genom ett webbinarium om allergier i förskolan. Vi kommer bland annat ta upp hur vanligt det är med allergier bland barn i förskoleåldern och hur barn med allergi kan påverkas av miljön i förskolan.

Equmeniakyrkan Södertälje

Vår församling består av människor i olika åldrar och med olika bakgrund och språk, och vi möts till gemenskap i olika former. I kyrkan finns pastorer, musikledare, pedagog, ungdomsledare och en diakon. Det finns många möjligheter att träffas i vår kyrka. Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 11.00 och fredagskvällar kl. 18.30 då det är gudstjänst på arabiska. Under veckan finns det bibelstudier, kör för vuxna och barn, ungdoms samlingar, pensionärsträffar, språkverksamhet och olika kurser. Det finns något både för den som är kristen eller inte. Du är varmt välkommen till oss. Oavsett om du är kristen, bara intresserad av andliga frågor, om du söker mening, eller om du behöver en öppen och varm gemenskap. Du är välkommen! På medborgardagen möter du två från vår personalgrupp och där kan du få göra jättestora såpbubblor och prata med oss om vår verksamhet.

Kampsporten från Södertälje

Södertälje Shin Ryo är en kampsportsförening som grundades år 2014 i Södertälje som kombinerar självförsvar och freestyle. Under medborgardagen kommer det vara möjligt att prova på lite tekniker som är tagna ur gradsystemet, men två av klubbens representanter kommer även att förevisa hur vi bygger upp en uppvisningsform, eller en “Kata” som det heter på Japanska.

Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje

Vi är en kulturhistorisk förening som har funnits sedan 1918 och som sysslar med att göra Södertäljes historia känd för allmänheten. Vi ordnar föreläsningar och gör studieresor till olika platser i  Södertäljes närhet. Vi delar ut gåvor och stipendier. Vi ger ut kulturhistoriska böcker, vi samarbetar  andra ideella föreningar och med Torekällberget som vi startade 1929. Vi tillhör Stockholms läns hembygdsförbund. 

Läs mer här:

Forts. föreningar och organisationer expand_less expand_more

LEBI skol IF

LEBI skol IF är en ideell förening som dels bedriver idrott för alla och som utbildar och bygger framtidens ledare genom LEBI ledarakademi. LEBI erbjuder gratis föreningsidrott i barn och ungas närområde med bra förebilder efter skoltid. Vi finns i Södertäljes alla fem socioekonomiskt utsatta områden och inkluderar närmare 300 barn i veckan som får organiserad och regelbunden träning varje vecka. LEBI vill se fler friska socialt hållbara samhällen där fler unga får möjligheten att ingå i trygga och inkluderande gemenskaper och sammanhang. Att tillämpa barnkonventionen där unga får rätt till en meningsfull fritid är det som driver oss och vi gör det genom kärlek, inkludering och gemenskap. 

LO-facken i Södertälje-Nykvarn

LO-facken i Södertälje- Nykvarn är en del av arbetarrörelsen och LO, med lokala representanter från de LO-anslutna fackförbunden. Vår uppgift är att påverka den lokala politiken samt arbeta för att fler ska få kunskap om vikten av kollektivavtal och värdet av ett medlemskap i facket.

LäsLandet

Träffa Läslandet på Medborgardagen. I vår monter på entréplanet kan du prova på teater-hjulet, skapa berättelser till berättelsebrunnen, pyssla och uppleva teater. I Läslandet får barn ordets makt och en arena att agera på!

Läslandet – improvisationsteater tillsammans med alla barn!

Då får du uppleva en bok som kommer till liv i improvisationsteater tillsammans med alla barn! 

Mariekäll scoutkår

Mariekäll scoutkår startade 1959 och bedriver verksamhet för barn och ungdomar  i Mariekäll och Enhörna men barn från hela Södertälje är förstås välkomna. Scouting gör unga redo för livet genom att utvecklas som person. Vi gör saker tillsammans för att träna samarbete, friluftsliv och andra aktiviteter gör att vi blir bra problemlösare får stark självkänsla och blir schyssta kompisar. I scouterna är det inte tävling utan vi hjälps åt. Du tränar på att ta ansvar för dig själv och andra. Du kan bli scout från 8-år ålder i Mariekäll scoutkår men det går jättebra att börja i scouterna om du är äldre 8–20 år och inte varit med tidigare. På Medborgardagen får du testa på några olika samarbetsövningar ni kan göra hela familjen, komma in i ett tält som vi sover i på scoutläger mm. Du kan också ställa ditt barn i kö till höstterminen och komma med som ledare om du är förälder. Välkommen till Stadsparken!

Mitt Verona (2024)

Mitt Verona  är en spin-off på William Shakespeares klassiska pjäs Romeo och Julia, men utspelar sig i Hovsjö och på andra platser i Södertälje. Musiken i filmen består både av klassiska verk och av specialkomponerad musik av ungdomarna i El Sistema Södertälje Kammarorkester. Det är också de som framför musiken i filmen. Filmens fotograf är Tina Axelsson och regissör Linda Mallik.

Naturskyddsföreningen Södertälje-Nykvarn

Naturens röst i remissdjungeln. Om Naturskyddsföreningen och vår roll i kommunens utveckling. Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare lokalt och nationellt. Vi har över 200 000 medlemmar i 270 lokala kretsar runtom i landet. I Södertälje-Nykvarn-kretsen är vi ca 2000 medlemmar. Vi arbetar huvudsakligen med programverksamhet, till exempel studiebesök och föredrag, och remissarbete, där vi tack vare vår storlek utgör en stark röst för naturen och klimatet i kommunernas utveckling. Vid vårt bokbord tillhandahåller vi information i form av broschyrer, böcker – och några av oss själva J. Delta i vår tipspromenad och vinn naturböcker!

Röda Korsets hus i Hovsjö

Röda Korsets Hus i stadsdelen Hovsjö är en central knutpunkt för samhället, där grundläggande behov och stödjande tjänster möts för att främja en starkare gemenskap. Vårt uppdrag sträcker sig bortom akut hjälp; vi är en förebyggande och stöttande kraft i både framgång och utmaning. 
basvaror och datorer. Utöver de grundläggande behoven erbjuder vi stöd- och vägledningstjänster, inklusive hänvisningar till andra resurser, juridisk och vårdrådgivning. Vi strävar efter att inte bara tillgodose behov utan också bygga gemenskap och främja utveckling. Det innebär klädfyndardagar, språkträning, sociala aktiviteter och möjligheter till konstnärligt uttryck. Genom ungdomsverksamhet och mellanmålsklubbar skapar vi en trygg och stimulerande miljö för unga. Kom till oss i Stadsparken så berättar vi mer om våra verksamheter och hur man kan bli engagerad som volontär och då vara med att påverka och utveckla en bättre hjälporganisation.

Serbiska Kulturföreningen

Den serbiska kulturföreningen "St. George" grundades 1969 i Södertälje, Sverige, ursprungligen som en jugoslavisk förening, med syftet att bevara och främja jugoslavisk kultur och traditioner bland diasporan. Efter Jugoslaviens upplösning bytte föreningen 1991 namn till "Serbiska kulturförening St. Georg". Det blev snabbt centrum för kulturlivet för serber i Södertälje och omgivningen, och organiserade en mängd olika aktiviteter som inkluderar folkldansfestivaler, traditionella musikkonserter och workshops för alla åldrar. Föreningen har runt 500 medlemmar. Folkdanssektionen har 140 aktiva dansare fördelade i 5 åldersgrupper. Folkdanssektionen är aktiv och uppträder runt om i Sverige, men även i utlandet, nyligen i Norge, Tyskland och Serbien. Den 11 maj har föreningen organiserat folkdansfestival i Westergård arena i Södertälje. Det var 240 dansare från Sverige, Norge och Serbien och flera hundra åskådare på läktaren.

SGSF Södertälje Parkour

Parkour är en disciplin och en metod som går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt, effektivt och kontrollerat kunna ta sig förbi hinder i alla sorters miljöer. Med ”att ta sig förbi hinder” menar man både fysiskt och psykiskt, och att skapa möjligheter i alla hinder. Kom och prova!

Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en biståndsorganisation som verkat på den afghanska landsbygden i mer än 40 år. Upp till 8 000 medarbetare, nästan bara afghaner.  De viktigaste områdena har varit utbildning, sjukvård, barn med funktionsnedsättning i förberedande utbildning, rehabiliteringskliniker, utbildning av barnmorskor och landsbygdsutveckling inklusive vattenförsörjning och sparkassor. I Södertälje har vi en lokalavdelning till SAK. Se även vår FB sida https://www.facebook.com/SAK.Sodertalje.

Svenska Frimurare Orden och Maria-Orden

Hos oss får du möjlighet att träffa medlemmar i Frimurare Orden och Maria-Orden. Vi kan berätta om vad medlemskapet innebär och hur det kan bidra till personlig utveckling. Svenska Frimurare Orden är en på kristen grund vilande sammanslutning av män från skilda samhällsgrupper, yrken och åldrar, vilka träffas under värdiga former. Vid vissa tillfällen bjuds familjer och närstående in till innehållsrika aktiviteter. Orden har funnits i Sverige i snart 300 år.  Frimureriet har till syfte att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling. Maria-Orden är en sluten orden för kvinnor och bygger på en kristen, etisk grund. Syftet är att främja självkännedom hos medlemmarna och stödja dem i deras arbete för personlighetens utveckling.

Södertälje Diabetesförening

Södertälje diabetesförening arbetar tillsammans med de övriga diabetesföreningarna i region Stockholm, för att förbättra och utveckla diabetesvården. Vi arbetar ständigt med att upplysa om vilken tuff sjukdom det är att leva med. Vi arbetar med att upplysa vårdcentraler och sjukhus vad diabetiker behöver. Vi har också aktiviteter, såsom Barndiabetesläger och aktiviteter för de över 65 år.

Södertälje Rugbyklubb

Klubben bildades 17 december 1968 och har haft seniorlag som spelat i allsvenskan och är även innehavare av SM-guldet för herrar i 7-mannarugby år 2018! I nuläget har klubben ett damlag som deltar i 7-mannarugby och sedan 2023 har vi gjort en storsatsning på vår nu växande ungdomsverksamhet!  Vi håller till på Brunnsängs IP (rugbyplanen) och söker nya medlemmar - från 7år uppåt oavsett erfarenhet av sport! På medborgardagen kan ni komma förbi vårt tält och testa få tacklas in i kuddar, höra om oss och vad rugby är. Lära dig passa med rugbybollar och även få testa köra lite rugby!

Södertälje stadsarkiv/Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn

Hos Södertälje stadsarkiv finns stadens historia förvarad. Alltifrån kartor från 1600-tal till skolbetyg från 2000-tal. Hos oss på stadsarkivet finns även Föreningsarkivet, som har arkivhandlingar från över 450 föreningar i Södertälje och Nykvarn, från 1800-tal till idag.

Södertälje Strokeförening

Föreningen har ca 80 medlemmar, bildades 1994 och omfattar Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Salem samt Trosa. Föreningens uppgift öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt närstående. Vi strävar mot att ge våra medlemmar så god livskvalitet som är möjligt genom råd och stöd, tillfällen att träffa nya vänner och trevlig samvaro genom våra medlemsträffar, övriga aktiviteter som ”strokeätarna”, bussresor med mera samt träning och stimulans med olika aktiviteter/cirklar.

Södertälje Teateramatörer – STA

Södertälje Teateramatörer (STA) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som gör det möjligt för både unga och gamla att arbeta med teater och scenuttryck!

Södertälje Zontaklubb

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Som medlem i Södertälje Zontaklubb ingår du i ett nätverk som bidrar till att skapa en bättre framtid för flickor och kvinnor i hela världen.

Södertälje Östra Rotaryklubb, Södertälje Rotaryklubb

Rotary är ett internationellt yrkesnätverk med focus på välgörenhet. Rotary är en opolitisk och religiöst obunden organisation med 1,2 miljoner medlemmar i världen och runt 15000 medlemmar i Sverige. I Södertälje har Rotary runt 80 medlemmar i två klubbar. Rotary är efter FN och Röda Korset världens tredje största bidragsgivare inom humanitärt arbete. Rotaryklubbarna i Södertälje träffas en gång i veckan för gemensam lunch och ett föredrag inom aktuellt område.

Södertäljejourerna

Kvinno- Ungdoms- och Brottsofferjouren är en ideell förening som arbetar förebyggande för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld samt erbjuder stöd till ungdomar, brottsoffer, vittnen, anhöriga, våldsutsatta kvinnor och barn. Vi presenterar under Medborgardagen vår verksamhet, har ett quiz med frågor och vinster samt gör pins och tatueringar med barn och ungdomar. 

Tälje Folkdansgille

Tälje Folkdansgille är en självständig, ideell förening, ansluten till Svenska Folkdansringen, med uppgift att skapa intresse för och kunskap om svensk kultur och verka för ett gott kamratskap. Verksamheten omfattar bland annat folkdans, folkmusik och övrig kulturell verksamhet. 

Södertälje katthem - en väg till trygghet

Södertälje Katthem räddar och omplacerar huvudsakligen hemlösa katter i Södertälje med omnejd. Här kan du få tips och råd om hur du tar hand om katter och även få veta mer om föreningen och vår verksamhet. Välkommen!

Södertälje kommun expand_less expand_more

Arbetskonsulenter på Öppna förskolan – Öppen förskola för jobb och integration

Att arbeta inom Södertälje kommun

HR finns på plats och svarar på dina frågor om hur det är att arbeta i kommunen.

Avhopparverksamhet - information om hur man kan lämna en kriminell livsstil

Vad kan vi tillsammans bidra med för att stärka stödet till dom som vill lämna en kriminell livsstil.

Budget och skuldrådgivning, Uppsökare och Vräkningsförebyggande teamet

Vi erbjuder insatser och stöd som bygger på frivillighet i form av budget- och skuldrådgivning, vräkningsförebyggande arbete samt uppsökande verksamhet.

Det sverigefinska Södertälje förr och nu

Panelsamtal om sverigefinsk historia, arbetskraftsinvandring, identitet, språk och kultur i Södertälje med Hasse Aro som moderator.

Drift och underhåll - vi finns här för er

Driften finns på plats med ett par maskiner som man kan provsitta samt en liten utmaning där man ska slänga rätt skräp i rätt tunna.

Europa Direkt Södertälje

Kom och träffa Europa Direkt Södertälje på medborgardagen! Vi är en del av ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen och vi finns på olika lokala organisationer i Sverige. Här i Södertälje är kommunen Europa Direkts värdorganisation. Vårt uppdrag är att informera om EU och främja deltagande i europeisk politik. Detta gör vi bland annat genom att anordna föreläsningar eller olika temadagar. Vi finns på plats på medborgardagen för att sprida kunskap om EU och EU-valet! Vi svarar mer än gärna på frågor om EU, EU-valet eller vår verksamhet. Varmt välkomna!

Europa Direkt Södertälje presenterar: Politikersamtal inför EU-valet 2024

Välkommen till stadsparkscenen för att lyssna på ett politikersamtal! Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Europa Direkt Södertälje anordnar ett samtal mellan politiker från alla partier som har ställt upp med kandidater till valet. Politikerna kommer att samtala kring några av de mest aktuella frågorna i valet. Samtalet kommer att modereras av statsvetare Jenny Madestam. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till politikerna.

Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter i Södertälje kommun

Välkommen att lära dig mer om hur Södertälje kommun arbetar med nationella minoriteter sverigefinnar, romer, judar, tornedalingar och urfolket samer.

Föreläsning - Valkompetensresa från förskoleklass till vuxen

Hänger du med i den snabba föränderliga utbildnings- och arbetsmarknaden? Kom och lyssna på SYV-samordnare Camilla Andersson på Södertälje kommuns Resurscentrum lärande och hälsa, så får du med dig kompetens som du kan omsätta med en gång.

Förtidsröstning i EU-valet

Du kan förtidsrösta i vilken vallokal som helst och under Medborgardagen kan du rösta i Stadshuset. Du behöver ha med ID-handling och röstkort för att förtidsrösta. Om du saknar id-handling kan en annan person intyga din identitet, förutsatt att de visar sin id-handling. Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt röstkort s.k. dubblett-röstkort på val.se eller i röstlokalen.

Ha kul med familjen med familjecentralen och familjestöd

Kom och prova olika lekar med familjestödjare och pedagoger. Chans för föräldrar att vinna pris och ställa alla frågor kring föräldraskap. Vill du veta nyckeln till ett kul föräldraskap? Kom och mingla med oss.

Halmslöjd - prova på! 

Prova på halmslöjd med slöjdare Alva Näsman Olai. Gör girlander, stjärnor eller en takmobil. Skapa med enkla tekniker och naturmaterial. Från 3 år.

Information & rekrytering av familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Information från Miljökontorets miljöinspektörer livsmedel, hälsoskydd och vattenskydd

Hälsoskydd: Vi inom hälsoskydd jobbar med att inspektera inomhusmiljöer enligt miljöbalken. Tillsynen syftar till att minska risken för att människor får besvär eller blir sjuka bland annat på grund av sina hem-, skol-och förskolemiljöer, på olika hygieniska behandlingar och i badhus. På medborgardagen kommer vi att kunna informera dig gällande lagstiftning och vart du kan vända dig om det uppstår problem.
Livsmedel: Kontrollerar att konsumenterna får säkra livsmedel, att konsumenterna inte blir lurade om vad maten innehåller samt att informationen om maten är enkel att förstå.
Vattenskydd: Vi på vattenskydd arbetar fortlöpande med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp utgör en stor källa till läckage av näringsämnen som kan orsaka flera negativa effekter, exempelvis övergödning. I kommunen finns ett kretsloppssystem för återföring av källsorterat klosettavlopp till odling.

Kockutbildning med kvalité och hållbarhet i fokus!

Kockutbildningen är ett färdigt kurspaket som ger dig unika kunskaper inom det nordiska skafferiet och vegetarisk matlagning samt hantering av närodlade råvaror i säsong. Du får både yrkespraktik samt kunskaper i svenska och samhällskunskap, som ofta är ett krav från arbetsgivaren. Över 90 procent av alla examinerade arbetar i branschen! Kom och prata med oss så berättar vi mer!

Kom och hör El Sistema Södertälje Kammarorkester!

Efter föreställningar som ”Romeo & Julia” och filmen ”Mitt Verona”, som spelats på såväl Stadsscenen Estrad som i Stockholms Konserthus, är orkestern ett välkänt inslag Södertäljes kulturliv. Kammarorkestern är El Sistema Södertäljes äldsta orkester, i högstadieåldern och uppåt, med basen i Hovsjö och Soldala. Upplev den mäktiga orkestermusiken live i stadsparken; musikalisk skönhet och smittande energi! Dirigent: Kina Sellergren. Mer info om El Sistema här: El Sistema - Södertälje kommun (sodertalje.se)

Kom och prata med en socialsekreterare

Hör mer om arbetet med utsatta barn.

Kom och träffa Fältarna, vi syns i minglet!

Fältarna är till för att bygga relationer och skapa trygghet för dig som är tonåring i Södertälje. Vi jobbar förebyggande och uppsökande vilket innebär att vi aktivt söker upp ungdomar på skolor, fritidsgårdar och ute på gator där många unga rör sig och vuxennärvaron bitvis är låg.

Kom och träffa Södertäljes hårigaste kändis!

Den fullbokade ponnyn Jill gör ett turnéstopp på Medborgardagen för att ta emot lite snälla klappar för den som vill. Jill är en del av Kultur 365s turnéprogram och är i full galopp med att gästa Södertäljes äldreboenden. Välkommen att säga hej!

Kostenheten

Kostenheten i Södertälje jobbar aktivt med att skapa hållbara, näringsriktiga och goda måltider till alla våra matgäster varje dag. Vi har ca 90 kök inom förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg samt Stadshusrestaurangen.  Vi kommer bjuda på smakprover från de maträtter vi serverar i våra verksamheter.

Kulturhistorisk vandring – Ebba Tibblin

En kulturhistorisk guidning av stadens årsringar från Stadsparken till Mälarbron av och med stadsantikvarie Emma Tibblin. Start utanför Stadshusets entré kl.12.15.

INFOPUNKT
Medborgardagens samlingsplats i Stadshuset

Har du tappat bort dig eller någon annan? Vill du ha en klisterlapp för att enklare kunna återförenas med ditt barnsällskap ifall ni kommer ifrån varandra? Behöver du veta något om Medborgardagen? Då är det här vi ses!

INFOPUNKT
Medborgardagens samlingsplats i Stadsparken

Har du tappat bort dig eller någon annan? Vill du veta vad som händer på Medborgardagen eller få en klisterlapp för att enklare kunna återförenas med ditt barnsällskap ifall ni kommer ifrån varandra? Är du törstig eller vill tipsa Hasse Aro om vad han borde göra i Södertälje i sommar? 

Mosaikworkshop

Delta i skapandet av en gemensam mosaik i klisterpapper. Vi klipper och gör fantasifulla mönster tillsammans. Inga förkunskaper och passar alla åldrar.

Mötesplatser för seniorer i Södertälje

Skratt, svett och fika!                                                              
För alla seniorer som har fyllt 65 år och bor i Södertälje kommun. Vi har tre mötesplatser: Morkullan, Bergvik och Tom Tits. Hos oss kan du vara med på fysiska aktiviteter, sociala aktiviteter, hantverk, föreläsningar, kurser och mycket annat. Att delta i mötesplatsernas aktiviteter är kostnadsfritt men en mindre kostnad för fika, material och så vidare kan tillkomma. Du har också möjlighet att engagera dig som volontär hos oss, där du exempelvis kan; leda gruppaktivitet, hjälpa till i kafeterian.

Natur och friluftsliv i Södertälje

Kom och ställ frågor till oss naturvårdare om naturreservat och andra besöksmål i naturen. Vi bjuder på guider och foldrar som hjälper dig att förbereda dina naturbesök.

Naturskolan - livet i och runt Linasjön

Under medborgardagen har livet i och runt Linasjön flyttat in i stadshuset. Kom och spana på fåglar genom kikaren eller upptäck vilka vattendjur som döljer sig under ytan i sjön.

Nyfiken på att bli socionom? Hör om Södertäljes traineeprogram

Som en del i att Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och att rekrytera socionomer till social- och omsorgskontoret finns sedan 2018 ett traineeprogram för blivande socionomer. Det innebär att socionomstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning i verksamheterna. Med stöd av kompetenta handledare får studenterna en inblick i det sociala arbetets praktik. Det finns möjlighet att efter praktiken fortsätta som studentmedarbetare, alltså att jobba deltid parallellt med studierna under det sista året. Efter avlagd socionomexamen är förhoppningen att de ska bli nya medarbetare i Södertälje kommun.

Prata om psykisk ohälsa

Aktivitetscenter erbjuder arbetspraktik, stöd i studier, sysselsättning och social samvaro för personer med psykisk ohälsa och beroende. Kom och träffa oss och prata om  psykisk ohälsa och beroende. Varför tycker vi att det er viktigt att anställa personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och beroende och vad vi kan erbjuda den som är i behov av att bryta sin isolering och hitta nya vägar till återhämtning.

Preventionssamordnare - vad är det?

Vad gör en preventionssamordnare och hur jobbar kommunen med prevention? Kom, prata och utbyt idéer!

Rundvandring - vad händer runt Maren?

Följ med stadsarkitekt Andreas Pålsson som tillsammans med kollegor från samhällsbyggnadskontoret tar er med på en rundvandring runt Maren och berättar om alla projekt som pågår och är på gång.

Socialpsykiatri unga vuxna

Information om stöd till dig som är i behov av redskap för vuxenlivet, självständighet och rehabilitering.

Stöd till anhöriga

Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig och vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. En anhörig kan vara någon i familjen, en partner eller nära släkting. Det kan också vara nära vänner eller grannar. Av oss får du kostnadsfritt och utan biståndsbeslut få stöd i form av information, vägledning, stödsamtal, anhöriggrupper och föreläsningar. Under medborgardagen kommer vi att finnas och svara på frågor ute i Stadsparken. Välkommen fram! Vi arbetar under sekretess och dokumenterar ingenting.

Stödcentrum - för unga brottsutsatta, vittnen och anhöriga

Kom och hör vad du som ung brottsutsatt, du som vittne till brott eller som anhörig till brottsoffer kan få för stöd av oss.

Testa rösta här

Mellan den 22 maj och den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Att rösta i en vallokal, oavsett om det är i förtidsröstningen eller i vallokalen på valdagen, kan kännas främmande och kanske lite skrämmande om det är första gången du ska rösta i ett allmänt val i Sverige. Under Medborgardagen kan du testa på att rösta i en simulerad vallokal. Vallokalen kommer att vara bemannad, precis som när du röstar på riktigt, och du kan testa på att rösta, precis så som det går till på riktigt. I testa-på röstningen är alla välkomna, barn, unga och vuxna, om du har rösträtt i valet till Europaparlamentet eller inte spelar ingen roll. Välkomna att testa-på hur det går till i vallokalen!

Torekällbergets fotoateljé! Låna historiska kläder! 

Gör en liten tidsresa och låna historiska kläder. Ta en unik bild i Torekällbergets tillfälliga fotoateljé. Alla åldrar.

Ung fritid presenterar sin nya mobila fritidsgård!

En rullade fritidsgård på hjul gör det lättare att möta unga över hela kommunen, även de som bor långt från en fritidsgård. Under sommaren är det lättare att vara utomhus och bilen kan även användas som komplement vid andra aktiviteter, som kiosk, informationsplats eller personalutrymme. På detta sätt så utökar Ung fritid sin verksamhet till områden som idag saknar kommunal fritidsgård genom att ta verksamheten dit där ungdomarna finns. Det gör det möjligt för fler unga att ta del av fritidsaktiviteter utomhus och även under lov. Med hjälp av den mobila fritidsgården möter fritidsledarna ungdomar och vuxna som vanligtvis inte besöker fritidsgården. Aktiviteterna som sker genom detta fordon gör det enkelt att mötas, umgås och samverka på nya sätt.

Vandring till den offentliga konsten

Guidad visning av några av Södertäljes offentliga konstverk. Vi ser Skogen av Lenny Clarhäll, placerad i Stadshusets entré, och går gemensamt genom delar av staden och avslutar vid Solspann av Władysław Hasior i kanalslänten. Tid ca 45 min. 

Var med i Södertäljes längsta utställning

Skapar du konst och vill visa detta i vår gemensamma utställning? Vi välkomnar olika material och uttryck, textil, foto, måleri, objekt. Du får tillgång till ca 2x2 m yta att hänga dina verk. Ta med dig det du vill visa i utställningen och kom kl 10-11 till Stadsparken där vi fördelar utställningsytorna. Kl 11 lottas eventuella "restplatser" vid behov. Temat är fritt så länge bilderna inte bryter mot svensk lag, utgör hets mot folkgrupp eller på annat sätt kränker grupper eller enskilda. Verk som bryter mot dessa enkla regler kommer att avlägsnas omgående. Tänk på att det är en utställning i en offentlig miljö. Utställare ansvarar själv för att montera sina verk med egna verktyg och fästmaterial. Du kan ställa ut ett verk eller hundra, det är helt upp till dig. Ingen försäljning är tillåten. Utställaren städar sin del när utställningen är slut. Vid regn eller annat tråkigt väder som på olika sätt kan påverka är det utställaren som själv bestämmer om denne vill ställa ut sina verk. Ett tips vid regn eller osäker väderlek är att ha transparent plast med sig som täcker hela utställningsytan samt fästmaterial till detta. Vi hoppas och ser fram emot intressanta verk inom alla genrer!

Vuxenutbildningen Södertälje kommun

Vuxenutbildningen erbjuder studievägledning, karriärvägledning och undervisning för dig som vill lära dig svenska, få behörighet för studier på universitet eller högskola eller skaffa en gymnasial yrkesutbildning. Ta chansen att träffa representanter från vuxenutbildningen. Det är din möjlighet att få svar på dina frågor och hitta den rätta vägen för din framtid.

Välkommen till bokbussen!

I vanliga fall åker bokbussen runt i hela Södertälje kommun, men under Medborgardagen finns den utanför stadshuset. I bokbussen hittar du böcker på flera olika språk och för alla åldrar. Du kan läsa dem där eller låna med dig hem. Bokbussen är tillgänglighetsanpassad och för dig som har svårt att använda trappan finns det en hiss.

Yrkeshögskolan, Campus Telge

Yrkeshögskolan Södertälje bedriver eftergymnasiala yrkesutbildningar på Campus Telge i våra lokaler i anslutning till Södertälje Science Park. Under Medborgardagen informerar vi om våra utbildningar, vilka möjligheter det finns i att studera på yrkeshögskola och hur du kan bli behörig att söka. Vi demonstrerar också några exempel på teknik du kan komma att arbeta med under vissa av våra utbildningar. Hösten 2024 startar programmen Underhållstekniker, Säkerhetsingenjör och Kyl- och värmepumptekniker och under våren 2025 startar även programmet Trädgårdsmästare. Mer information på https://www.campustelge.se/yh

Är du 18-29 år och funderar på vad du ska göra i ditt liv?

Välkommen till Alis-projektet som ger dig stöd. Vad drömmer du om? Hur hittar du meningen med livet? Ibland är det svårt att veta svaren på frågorna och ännu svårare att veta hur man ska närma sig sina mål. Det kan vi hjälpa till med. Du får individuellt stöd att komma vidare mot arbete eller studier på Alis, vi arbetar med att stödja dig mot dina mål. Ibland vet man inte vad man vill och det kan vi också hjälpa till med. Ring: 072–2554931 eller mejla: alis@sodertalje.se

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden informerar om vad det innebär att ha en god man. Södertälje kommun behöver fler medborgare som utför uppdraget som god man. Vill du bistå en medmänniska som själv saknar förmågan att ta tillvara sina rättigheter och skyldigheter? Vi söker dig som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Välkommen att besöka oss i Stadshuset och på webben: www.sodertalje.se/godman


Översiktsplan - vad är det?

Medarbetare på strategienheten på Samhällsbyggnadskontor informerar om kommunens nya översiktsplan.  

Föreläsare expand_less expand_more

Naturskyddsföreningen – Lars Klasén

Föreläsning - Naturens röst i remissdjungeln. Om Naturskyddsföreningen och vår roll i kommunens utveckling. Föreläsning  med Lars Klasén, ordförande i Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn.

Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje – Maja Hoving

Föreläsning - Om träd i myter och traditioner. Författaren Maja Hoving tar oss med på en resa till mytologiska träd som världsträdet Yggdrasil, till folktro kring träd, till häxornas lövjeri och annan trolldom, till trädens traditionella användning, till träd i nutid och mycket mer. Arrangeras av Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje.

Valkompetensresan från förskoleklass till åk 9, grund- och anpassade grundskolan

Hänger du med i den snabba föränderliga utbildnings- och arbetsmarknaden? Kom och besök oss i Stadshuset så får du med dig kompetens som du kan omsätta med en gång. Välkommen att prata med  SYV-samordnare Camilla Andersson från Södertälje kommuns Resurscentrum lärande och hälsa!