Demokrati

Temat för medborgardagen är demokrati. Södertälje kommun arbetar för att kommunens invånare har inflytande och är delaktiga. I år är det val till Europaparlamentet den 9 juni och förtidsröstningen startar den 22 maj.

På Medborgardagen kan du förtidsrösta i Stadshuset, lära dig mer om hur det går till att rösta och träffa människor som arbetar för att främja demokratin och politiker som gärna pratar EU-frågor.

Förutom att dagen ska uppmärksamma EU-valet kommer den också bjuda på kulturella upplevelser och vara ett tillfälle för dig som medborgare att lära känna kommunens verksamheter bättre. Du kommer även få möta massor av föreningar och andra organisationer som är med och skapar förutsättningar för en meningsfull fritid och ett rikt liv i Södertälje.  

Vill du veta mer om EU-valet kan du läsa här www.sodertalje.se/euval24