Välkommen!

Bild i grönt med text om Medborgardagen 2024, 25 maj, i Stadshuset och Stadsparken kl.12-16.

Den 25 maj bjuder Södertälje kommun in till Medborgardag igen. Senaste gången vi arrangerade en medborgardag var 2019. Nu längtar vi extra mycket efter samtal och möten med och mellan Södertäljebor, ideella krafter, politiker, tjänstepersoner, polis, räddningstjänst och alla andra som är med och skapar det Södertälje vi vill vara en del av.

Medborgardagen genomförs för att ge dig som bor och verkar i Södertälje en möjlighet att under trevliga former få en inblick i vad kommunen gör och hur den fungerar. I år blir det aktiviteter i och utanför Stadshuset och brandstationen, i Stadsparken och vid Ejderns brygga. Dagen kommer att innehålla allt från underhållning, medborgardialoger och föreläsningar till prova-på-aktiviteter, valkompetens, konstutställningar och mycket mer. Just nu pågår planeringen av dagen för fullt.

Tema demokrati

Temat för medborgardagen är demokrati. Södertälje kommun arbetar för att kommunens invånare har inflytande och är delaktiga. I år är det val till Europaparlamentet den 9 juni och förtidsröstningen startar den 22 maj. På Medborgardagen kan du förtidsrösta i Stadshuset, lära dig mer om hur det går till att rösta och träffa människor som arbetar för att främja demokratin och politiker som gärna pratar EU-frågor.

Förutom att dagen ska uppmärksamma EU-valet kommer den också bjuda på kulturella upplevelser och vara ett tillfälle för dig som medborgare att lära känna kommunens verksamheter bättre. Du kommer även få möta massor av föreningar och andra organisationer som är med och skapar förutsättningar för en meningsfull fritid och ett rikt liv i Södertälje.  

Väl mött den 25 maj kl. 12.00–16.00!