Förmåner och villkor

Förmåner och villkor

Södertälje kommun arbetar aktivt för att skapa arbetsplatser som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. De förmåner du har hos oss ska bidra till att du känner dig delaktig, kan prestera och utvecklas samtidigt som du trivs och mår bra hos oss – länge. Därför erbjuds du som medarbetare nedan förmåner och villkor. Det kan finnas ytterligare förmåner för olika kontor som i så fall förmedlas under rekryteringsprocessen.

 

Balans i livet

Friskvårdsbidrag och andra erbjudande expand_less expand_more

Vi använder förmånsportalen Benify där du kan beställa och använda ditt friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år. Här hittar du godkända friskvårdsaktiviteter och till förmånliga priser, så du får ut så mycket som möjligt av ditt friskvårdsbidrag. I portalen hittar du också andra rabatterade erbjudande som förenklar livet och ger dig tid till annat. Här finns matkassar och hushållsnära tjänster samt digitala erbjudande som streamingtjänster, yoga online med mera.

Eftersom många av våra yrken är fysiskt krävande så finns det digitala träningsprogram men också återhämtningsprogram som du kan använda under arbetsdagen. Det finns också ett hälsoverktyg, en app, med den senaste kunskapen om hälsa och livsstil som du kan läsa i när det passar och ett pausprogram att aktivera på datorn för att inte bli stillasittande.

Semester expand_less expand_more

Du får fler semesterdagar ju äldre du blir. Alla under 40 år har 25 semesterdagar, när du fyller 40 år så får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 har du kommit upp till 32 semesterdagar.


På flera av våra kontor kan du också semesterväxla, det vill säga byta semesterdagstillägget till lediga dagar (5-6 dagar) och du får också kompensationsledigt om 6 juni infaller på en röd dag.

Flexibla arbetsformer och tider expand_less expand_more

Detta är vår modell för flexibel arbetstid vilket gör det möjligt för dig och din arbetsgrupp samt chef att fördela arbetstiden på den egna enheten så att ni alla får ihop livspusslet och en bra balans.

Om du blir sjuk expand_less expand_more

Om du blir sjuk tror vi att en tidig och förtroendefull kontakt mellan dig och din chef leder till ett hälsosammare arbetsliv, en bättre arbetsmiljö och därmed också en lägre sjukfrånvaro. Men blir du sjuk får du sjuklön motsvarande ca 10 % av lönen t.o.m. 90:e dagen om du skulle bli långtidssjuk. Efter det så finns en sjukförsäkring som kan ge dig en kompletterande ersättning i ytterligare nio månader. Vi har även en företagshälsovård med olika tjänster som utbildningar, stödsamtal, arbetsförmågebedömningar, provtagning, hälsoundersökningar för nattpersonal samt råd om ergonomi som chef har tillgång till för att stötta dig till att bli frisk.

Om du får barn expand_less expand_more

Om du får barn och har arbetet sammanhängande i 365 kalenderdagar, innan föräldraledigheten påbörjas, får du ett föräldrapenningtillägg. Tillägget är 10 % av den lön du går miste om och betalas ut i 180 dagar fram tills barnet är 24 månader. 
Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad, så kallad föräldralön, som betalas ut under högst 270 dagar per barn.

Om du skadar dig expand_less expand_more

Om du skadar dig – vi har en trygghetsförsäkring så om du skadar dig kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt eller psykiskt lidande.

Pension expand_less expand_more

Pension - Varje år avsätts pengar i en pensionsförsäkring åt dig som medarbetare. 

Löneväxling expand_less expand_more

Alla månadsavlönade ges möjlighet att växla lön till pension via ett över­enskommet månatligt bruttolöneavdrag.