Personlig utveckling

Vårt fokus är kompetensförsörjning - för att behålla medarbetare men också göra oss attraktiv som arbetsgivare. Därför jobbar vi målmedvetet och fokuserat för att möta utmaningarna på kort och långsikt, med tydliga strategier och prioriterade insatser.

För medarbetare

För att möjliggöra för dig att lyfta din kompetens och skapa nya karriärvägar tar du tillsammans med din chef fram en utvecklingsplan med individuella mål.
Vi ser också att det är viktigt att ge dig möjlighet att ta mer ansvar och utvecklas i organisationen - detta minskar personalomsättning och stärker kompetensförsörjningen.

Vi erbjuder:

  1. Utbildning och föreläsningar – anordnas löpande som riktar sig till chefer och medarbetare, både kommunövergripande samt på verksamhetsnivå.
  2. Erfarenhetsutbyte – vi är många kunniga kollegor som månar om att dela kunskap mellan varandra, till exempel vid APT och kollegial handledning.
  3. Medarbetarsamtal – för att skapa utvecklingsmöjligheter för dig och verksamheten.

 

För chefer

Ledarskapet är avgörande för att få motiverade och engagerade medarbetare.  
Därför jobbar vi aktivt med att alla chefer får möjlighet till stöd och utbildning under året enligt teorigrunden transformerande ledarskap.
För oss är det viktigt att du som chef har ett rimligt antal medarbetare för att kunna utöva ett bra ledarskap.

Vi erbjuder:

  1. Mentorsprogram
  2. Ledarskapsforum
  3. Ledarutvecklingsinsatser formade enligt transformerande ledarskap
  4. Chefsträffar med externa föreläsare