Personlig utveckling

Personlig utveckling

Vårt fokus är kompetensförsörjning - därför jobbar vi målmedvetet och fokuserat med insatser för att du som medarbetare ska utvecklas när du arbetar hos oss.

För medarbetare

För att möjliggöra för dig att lyfta din kompetens och skapa nya karriärvägar tar du tillsammans med din chef fram en utvecklingsplan med individuella mål.
Vi ser också att det är viktigt att ge dig möjlighet att ta mer ansvar och utvecklas i organisationen - detta minskar personalomsättning och stärker kompetensförsörjningen.

Vi erbjuder:

  1. Utbildning och interna utvecklingsprogram – anordnas löpande som riktar sig till chefer och medarbetare, både kommunövergripande samt på verksamhetsnivå.
  2. Erfarenhetsutbyte – vi är många kunniga kollegor som månar om att dela kunskap mellan varandra, till exempel vid APT och kollegial handledning.
  3. Medarbetarsamtal – för att skapa utvecklingsmöjligheter för dig och verksamheten.
  4. Ledarskapsforum - ett utvecklingsprogram för att hitta nästa generations chefer och utveckla medarbetare med förmågor för ett ledarskap.

 

För chefer

Ledarskapet är avgörande för att få motiverade och engagerade medarbetare.  
Därför jobbar vi aktivt med att alla chefer får möjlighet till stöd och utbildning under året enligt teorigrunden transformerande ledarskap.
För oss är det viktigt att du som chef har ett rimligt antal medarbetare för att kunna utöva ett bra ledarskap.

Vi erbjuder:

  1. Transformerande ledarskap
  2. Mentorsprogram
  3. Ledarskapsforum
  4. Ledarutvecklingsinsatser formade enligt transformerande ledarskap
  5. Chefsträffar med externa föreläsare