Din arbetsplats

Din arbetsplats

Du som medarbetare har ett meningsfullt arbete och sätter avtryck. Tillsammans gör vi det bättre, enklare och roligare att leva, bo och verka i Södertälje. Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats där alla trivs, mår bra och kan utvecklas. Varje dag möts vi på olika sätt och det är i mötena vi kan göra skillnad.

Din arbetsplats

Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har mer än 500 olika roller hos oss och vill kunna erbjuda ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje.

För oss är olikheter, mångfald och jämställdhet styrkor. Vi ser att trivsel och utveckling bidrar till en god arbetsglädje. Oavsett vad du jobbar med så är du del i något större. Tillsammans gör vi det bättre, enklare och roligare att leva, bo och verka i Södertälje.

Vi vill kunna erbjuda:

- Meningsfullt arbete där du kan göra skillnad 
Alla medarbetare i Södertälje kommun har en viktig roll och är del i något större som bidrar till ett bättre samhälle. Vi får ofta höga betyg gällande detta i vår medarbetarundersökning att våra medarbetare upplever detta.

- Strukturerat arbetssätt och dokumenterad kunskap
Vi arbetar enligt SKA - Systematiskt kvalitetsarbete, för att utveckla, följa upp samt granska våra verksamheter. Vi lägger också tid på erfarenhetsutbyte mellan kollegor och delar vi med oss av vår kunskap och månar om gemensam utveckling och att alla ska känna stolthet över sitt arbete samt uppleva ett gott arbetsklimat.

- Hälsosam arbetsmiljö
Vi är måna om att ha en sund och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare så att man ska kunna trivas och må bra på jobbet. Vi arbetar därför strategiskt och långsiktigt för att öka hälsan på våra arbetsplatser och har också en rökfri arbetsmiljö både för vår egen samt för alla besökare, brukare och elevers skull.

- Flexibla och digitala arbetssätt
I takt med att arbetslivet förändras så förändras även arbetssätten. Beroende på vilken arbetsplats och vilken roll du har så kan visst jobb utföras digitalt och ibland på distans. Vi vill kunna skapa och erbjuda miljövänliga, smarta och kreativa arbetsplatser där så är möjligt.