Avgifter

Terminsavgifter 2019-2020

 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar
Ämneskurs**                                                450 kr
Konst/keramik inkl material                       750 kr

** Musik, teater och dans.

Vuxna

Ämneskurs**, vuxen*                                2200 kr (Höjd från 1900 kr.)
Konst/keramik inkl material, vuxen*       2500 kr (Höjd från 2200 kr.)

*Vuxen: Elever som är 21 år vid kalenderårets början räknas som vuxen.
(Exempel: 2018 räknas elever födda 1996 som vuxna, elever födda 1997 räknas som barn/ungdom.)

** Musik, teater och dans.

Instrumenthyra

Instrumenthyra                                            500 kr

KAPIS

KAPIS                                                              800 kr

Ej folkbokförd i Södertälje kommun

Ämneskurs**, barn                                     2200 kr
Konst/keramik, barn inkl material            2500 kr
Ämneskurs**, vuxen*                                3500 kr
Konst/keramik, vuxen* inkl material       3800 kr

*Vuxen: Elever som är 21 år vid kalenderårets början räknas som vuxen.
(Exempel: 2018 räknas elever födda 1996 som vuxna, elever födda 1997 räknas som barn/ungdom.)
** Musik, teater och dans.

Du betalar för en termin i taget. Det finns inget prova-på-system, avbryter du din kurs under terminen debiteras du ändå terminsavgift. Vänligen kontakta expeditonen på 08-523 015 38  eller kulturskolan@sodertalje.se gällande uppehåll.

Det går att begära e-faktura (från Södertälje kommun) via din bank. Det går även bra att göra en delbetalning, för mer information kontakta Redovisningskontoret på tel: 08-523 022 98, så får du hjälp med ditt ärende.

Betal- och användarvillkor

Vanliga frågor

Med reservation för eventuella ändringar.