Avgifter

Terminsavgifter 2021

 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar
Ämneskurs**                                                600 kr
Konst/keramik inkl material                       1000 kr

** Musik, teater och dans.

Vuxna

Ämneskurs**, vuxen*                                2200 kr (Höjd från 1900 kr.)
Konst/keramik inkl material, vuxen*       2500 kr (Höjd från 2200 kr.)

*Vuxen: Elever som är 21 år vid kalenderårets början räknas som vuxen.
(Exempel: 2018 räknas elever födda 1996 som vuxna, elever födda 1997 räknas som barn/ungdom.)

** Musik, teater och dans.

Instrumenthyra

Instrumenthyra                                            500 kr

KAPIS

KAPIS                                                              900 kr

Avancerat program KAPiS, elev över 20år            2600 kr

Ej folkbokförd i Södertälje kommun

Ämneskurs**, barn                                     2300 kr
Konst/keramik, barn inkl material                 2700 kr
Ämneskurs**, vuxen*                                 3500 kr
Konst/keramik, vuxen* inkl material             3900 kr

 

Avancerat program KAPiS, elev upp till 20år  2600 kr

Avancerat program KAPiS, elev över 20år     3900 kr

*Vuxen: Elever som är 21 år vid kalenderårets början räknas som vuxen.
(Exempel: 2021 räknas elever födda 1999 som vuxna, elever födda 2000 räknas som barn/ungdom.)
** Musik, teater och dans.

Du betalar för en termin i taget. Det finns inget prova-på-system, avbryter du din kurs under terminen debiteras du ändå terminsavgift. Vänligen kontakta expeditonen på 08-523 015 38  eller kulturskolan@sodertalje.se gällande uppehåll.

Det går att begära e-faktura (från Södertälje kommun) via din bank. Det går även bra att göra en delbetalning, för mer information kontakta Redovisningskontoret på tel: 08-523 022 98, så får du hjälp med ditt ärende.

Betal- och användarvillkor

Vanliga frågor

Med reservation för eventuella ändringar.