Avgifter

Terminsavgifter 2022

 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar


Ämneskurs*                                                600 kr

* För KAPiS gäller andra avgifter. 

 

Vuxna

Ämneskurs**, vuxen*                                2200 kr 

*Vuxen: Elever som är 21 år vid kalenderårets början räknas som vuxen.

** Musik, teater, dans och konst

Instrumenthyra

Instrumenthyra                                            500 kr

KAPiS

KAPiS Musik                                                      900 kr

KAPiS Konst                                                      900 kr

 

Ej folkbokförd i Södertälje kommun

Ämneskurs**, barn                                     2300 kr
Ämneskurs**, vuxen*                                 3500 kr

Avancerat program KAPiS, elev upp till 20år  2600 kr

Avancerat program KAPiS, elev över 20år     3900 kr

*Vuxen: Elever som är 21 år vid kalenderårets början räknas som vuxen.
(Exempel: 2021 räknas elever födda 1999 som vuxna, elever födda 2000 räknas som barn/ungdom.)
** Musik, teater, dans och konst.

Du betalar för en termin i taget. Det finns inget prova-på-system, avbryter du din kurs under terminen debiteras du ändå terminsavgift. Vänligen kontakta expeditonen på 08-523 015 38  eller kulturskolan@sodertalje.se gällande uppehåll.

Det går att begära e-faktura (från Södertälje kommun) via din bank. Det går även bra att göra en delbetalning, för mer information kontakta Redovisningskontoret på tel: 08-523 022 98, så får du hjälp med ditt ärende.

Betal- och användarvillkor

Vanliga frågor

Med reservation för eventuella ändringar.