Avancerat program - KAPIS

Avancerat program - KAPIS

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns Kulturskolans avancerade program - KAPIS. Programmet vänder sig även till dig som har målsättning att söka till högre konstnärlig utbildning. Du söker KAPIS-programmen genom inträdesprov. Antagning sker på våren.

För mer info om KAPIS-program inom respektive ämne:

KAPIS - Musik

KAPIS - Konst

KAPIS - Dans

KAPIS - Teater