Avancerat program - KAPiS

Avancerat program - KAPiS

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns Kulturskolans Avancerade Program i Södertälje - KAPiS

Programmet vänder sig även till dig som har målsättning att söka till högre konstnärlig utbildning. Du söker KAPiS-programmen genom inträdesprov. Antagning sker på våren.

För mer information om KAPiS-programmen inom respektive ämne:

KAPiS - Musik

KAPiS - Konst