KAPIS - Musik

Du som vill prioritera musikämnet och har ambitionen att utvecklas i ditt musicerande kan vända dig till KAPiS –Kulturskolans Avancerade Program Södertälje – för provspelning.  Vi rekommenderar att sökande till programmet har fyllt 12år och har goda förkunskaper på huvudinstrumentet.

Programinnehåll
Huvudinstrument, enskild lektion om 40 minuter.

Musikteorin utgår från kursplaner omfattande gehör, musiklära och brukspiano om 40–60 minuter beroende på gruppstorlek. Teorilektionerna är förlagda till i huvudsak torsdagar. 

Terminsuppspelning, offentliga konserter, framträdanden, föreläsningar och studiebesök förekommer.

Som elev på KAPiS arbetar du bl a i programmet EarMaster.

Ansökan
Ansökan till KAPiS för läsåret 2019/2020 är öppen. Sista anmälningsdag är fredag den 29:e mars. www.studyalong.se 

Provspelning
Provspelningen till läsåret 2019/2020 sker 9 maj. Sökanden spelar/sjunger valfritt stycke/låt om max 4 minuter. Ackompanjemang ordnas vid behov på provspelningen.

Avgift
Avgift 800 kronor/termin.

KAPiS administreras och organiseras av Kjerstin Tanghöj, Sonny Espling, Jan Petersson och Tomaz Nilsson. 

För ytterligare information angående KAPiS, kontakta Kulturskolans expedition på telefonnr. 08-523 015 38 eller på kulturskolan@sodertalje.se.