KAPiS - Musik

Du som vill prioritera musikämnet och har ambitionen att utvecklas i ditt musicerande kan vända dig till KAPiS

Kulturskolans Avancerade Program i Södertälje – för provspelning. 

Du skall ha påbörjat årskurs 7 och ha goda förkunskaper på huvudinstrumentet.

Programinnehåll:

Huvudinstrument, enskild lektion om 40 minuter. 

Musikteorin utgår från kursplaner omfattande gehör, musiklära och brukspiano om 40–60 minuter beroende på gruppstorlek. Teorilektionerna är förlagda till i huvudsak torsdagar. 

Terminsuppspelning, offentliga konserter, framträdanden, föreläsningar och studiebesök förekommer.

Som elev på KAPiS arbetar du bl a i programmet EarMaster.

Ansökan

Audition för KAPiS 2022 sker lördagen den 23:e april. 

Deadline för anmälan är den 31:e Mars senast vid midnatt.

Vänligen anmäl er i god tid, sena anmälningar godtages ej. 

Klicka på länken för att anmäla dig till KAPiS: Anmälan KAPiS musik audition

Provspelning


Sökande spelar eller sjunger ett obligatoriskt stycke. Information angående detta kommer att skickas ut efter anmälan. Eleven spelar även ett valfritt stycke på max 4 minuter.

OBS - Provspelning sker utan ackompanjemang lördagen den 23/4 på Kulturskolan i Södertälje.

Avgift
Avgift 900 kronor/termin.

KAPiS administreras och organiseras av Sonny Espling, Jan Petersson och Tomaz Nilsson. 

För ytterligare information angående KAPiS, kontakta Kulturskolans expedition på telefon 08-523 015 38 eller via mail: kulturskolan@sodertalje.se.