KAPIS - Musik

Du som vill prioritera musikämnet och har ambitionen att utvecklas i ditt musicerande kan vända dig till KAPIS – Kulturskolans Avancerade Program Södertälje – för provspelning. Du skall vara i åldrarna 12–20 år och ha förkunskaper på ditt huvudinstrument. Programmet vänder sig även till dig som har målsättning att söka till högre musikutbildning.

Programinnehåll
Huvudinstrument, enskild lektion om 40 minuter.

Musikteorin utgår från kursplaner omfattande gehör, musiklära och brukspiano om 40–60 minuter beroende på gruppstorlek. Teorilektionerna är förlagda till i huvudsak torsdagar. Godkända teoretiska prov krävs för vidare avancemang inom kursplanens nivåer. 

Terminsuppspelning, offentliga konserter, framträdanden, föreläsningar och studiebesök förekommer.

Som elev på KAPIS arbetar du bl a i programmet EarMaster.

Ansökan
Ansökan till KAPIS för läsåret 2019/2020 öppnar 23:e augusti 2018.

Provspelning
Provspelningen till läsåret 2018/2019 skedde i april 2018. Sökanden spelar/sjunger valfritt stycke/låt om max 4 minuter. Ackompanjemang ordnas vid behov på provspelningen.

Avgift
Avgift 800 kronor/termin.

KAPIS administreras och organiseras av teorilärarna Kjerstin Tanghöj och Sonny Espling. 

För ytterligare information angående KAPIS, kontakta Kulturskolans expedition på telefonnr. 08-523 015 38 eller på kulturskolan@sodertalje.se.