KAPIS - Musik

Du som vill prioritera musikämnet och har ambitionen att utvecklas i ditt musicerande kan vända dig till KAPiS –Kulturskolans Avancerade Program Södertälje – för provspelning.  Vi rekommenderar att sökande till programmet har fyllt 12år och har goda förkunskaper på huvudinstrumentet.

Programinnehåll
Huvudinstrument, enskild lektion om 40 minuter.

Musikteorin utgår från kursplaner omfattande gehör, musiklära och brukspiano om 40–60 minuter beroende på gruppstorlek. Teorilektionerna är förlagda till i huvudsak torsdagar. 

Terminsuppspelning, offentliga konserter, framträdanden, föreläsningar och studiebesök förekommer.

Som elev på KAPiS arbetar du bl a i programmet EarMaster.

Ansökan

Audition sker torsdagen den 20:e maj 2021. Deadline för anmälan är den 30:e april 2021.

Anmälan KAPiS musik audition

 

Klicka på länken för att anmäla dig till KAPiS  

Provspelning
Provspelningen sökanden spelar/sjunger valfritt stycke/låt om max 4 minuter. Ackompanjemang ordnas vid behov på provspelningen.

Avgift
Avgift 900 kronor/termin.

KAPiS administreras och organiseras av Sonny Espling, Jan Petersson och Tomaz Nilsson. 

För ytterligare information angående KAPiS, kontakta Kulturskolans expedition på telefonnr. 08-523 015 38 eller på kulturskolan@sodertalje.se.