KAPiS - Musik

Du som vill prioritera musikämnet och har ambitionen att utvecklas i ditt musicerande kan vända dig till KAPiS

Kulturskolans Avancerade Program i Södertälje – för provspelning. 

Du skall ha påbörjat årskurs 7 och ha goda förkunskaper på huvudinstrumentet.

Programinnehåll:

Huvudinstrument, enskild lektion om 40 minuter. 

Musikteorin utgår från kursplaner omfattande gehör, musiklära och brukspiano om 40–60 minuter beroende på gruppstorlek. Teorilektionerna är förlagda till i huvudsak torsdagar. 

Terminsuppspelning, offentliga konserter, framträdanden, föreläsningar och studiebesök förekommer.

Som elev på KAPiS arbetar du bl a i programmet EarMaster.

Ansökan

Anmälan till KAPiS Musik audition är nu öppen för elever födda 2004-2011. Sista anmälningsdag är 12/4. Obligatoriskt stycke är ¨Vem kan segla förutan vind¨ i valfri tonart. Audition sker lördag 20/4. 

Anmälan sker via StudyAlong: Klicka här

Provspelning

Sökande spelar eller sjunger ett obligatoriskt stycke. Information angående detta kommer att skickas ut efter anmälan. Eleven spelar även ett valfritt stycke på max 4 minuter.

Ackompanjemang ombesörjes av respektive lärare.

Avgift
Avgift 900 kronor/termin.

KAPiS administreras och organiseras av Jan Petersson, Henrik Fallberg och Tomaz Nilsson. 

För ytterligare information angående KAPiS, kontakta Kulturskolans expedition på telefon 08-523 015 38 eller via mail: kulturskolan@sodertalje.se.