KAPIS - Konst

Ett KAPIS-program för konst är under uppbyggnad. Vi hoppas kunna erbjuda särskilt motiverade elever konst- och konsthantverksutbildning på avancerad nivå redan under höstterminen 2018. Information kommer att lämnas på Kulturskolans hemsida och i bokningsystemet.