KAPIS - Konst

Kulturskolans KAPiS-program för konst startar den 24:e januari. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla ditt bildskapande på avancerad nivå. Programmet riktar sig även till dig som har som målsättning att söka dig till högre utbildningar inom konst, formgivning eller arkitektur. Vår inlärningsfilosofi stödjer den konstnärliga process som innefattar din personliga inlevelse och ditt självförverkligande. Nivåplaceringen grundar sig på dina kunskaper och erfarenheter, din estetiska mognad. Vi bedömer ditt arbete utifrån din självständighet, ditt engagemang och dina idéer. Ålder 13-25 år. Sista ansökningsdag är 7 januari via mail till sodertalje.se. Du söker med arbetsprover: 4 teckningar, 2 målningar och ett tredimensionellt arbete. Du blir kallad att presentera dina arbetsprover den 9:e eller den 10:e januari då du tar med dig dina arbeten till Kulturskolan. Besked om antagning sker via telefon och /eller brev senast den 14.e jan.

Lärare är Eva Lundbäck och Annika Olsson Perez, Konstnärer och  bildlärare på Kulturskolan.

För mer information, kontakta Kulturskolan@sodertalje.se

Avgiften är 1100 kr inl. materialavgift för en termin.