KAPiS - Konst

Kulturskolans KAPiS-program för konst. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla ditt bildskapande på avancerad nivå.

Programmet riktar sig även till dig som har som målsättning att söka dig till högre utbildningar inom konst, formgivning eller arkitektur.

Vår inlärningsfilosofi stödjer den konstnärliga process som innefattar din personliga inlevelse och ditt självförverkligande.

Nivåplaceringen grundar sig på dina kunskaper och erfarenheter, din estetiska mognad. Vi bedömer ditt arbete utifrån din självständighet, ditt engagemang och dina idéer.

Ålder 13-25 år. Du söker med arbetsprover: 4 teckningar, 2 målningar och ett tredimensionellt arbete.

Lärare är Eva Lundbäck och Annika Olsson Perez, Konstnärer och bildlärare på Kulturskolan.

För mer information, kontakta Kulturskolan@sodertalje.se