Orkestrar / ensembler / band

Orkestrar, ensembler, rock/pop-band

Vi strävar efter att så många som möljigt ska kunna delta i ensembler inom vår olika ämnen, allt ifrån pop-band, musikaluppsättningar till orkestrar. Därför erbjuder vi möjligheten att delta kostnadsfritt även för elever som inte deltar i någon terminskurs på Kulturskolan. Kontakta oss eller läs på vår hemsida för att få veta mer!