Särskilda behov

På Kulturskolan i Södertälje är alla väkomna oavsett förutsättningar. Vi anpassar undervisningen så lång det är möjligt för att du som elev ska få utforska och utveckla din skapande förmåga. Kontakta oss om du har särskilda behov så att vi kan lägga upp en lämplig form för ditt deltagande.