Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa.

Grönsaker som odlas till försäljning är primärproduktion.  För sådan odling finnsbranschriktlinjer för exempelvis:  

  • Frilandsodling - grönsaker och bär
  • Groddar 
  • Ekologisk produktion