Vatten

Bild på ett litet blått hus med havet i bakgrunden

Tillgång till vatten av bra kvalitet är en förutsättning för att kunna odla. Hur varje odlare löser tillgången och kvaliteten på vattnet skiftar. Här finns länkar till dokument av intresse för den som behöver hitta nya lösningar på vattentillgång.

Vid odling av grönsaker är vatten helt avgörande och det är inte alltid enkelt att veta vad som gäller om du vill starta en odling.

Om du vill ta vatten ur en sjö, ett vattendrag eller borra en brunn till bevattning av odlingar så behövs tillstånd. Om vattenuttaget sker i mindre skala kan det räcka med en anmälan till Länsstyrelsen, men ska det ske i större skala behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. 

Det finns mer att läsa om processen på länsstyrelsens hemsida. Länk till hemsidan samt flera skrifter om vatten i odlingen finns till höger i länkblocket.