Registrera primärproduktion

Registrera primärproduktion

Kålrabbi i plantering

Om du driver en verksamhet som producerar och säljer primärprodukter ska du registrera det hos länsstyrelsen i det län där produktionen bedrivs. Om verksamheten även ägnar sig åt förädling, gårdsförsäljning eller torgförsäljning av produkter ska detta registreras hos Södertälje kommuns miljökontor.

Exempel på primärproduktion och primärprodukter

  • odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt enklare paketering
  • odling, skörd och torkning av spannmål på gården
  • plockning av vilda bär och svamp
  • biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen
  • produktion av groddar, till exempel böngroddar och alfalfagroddar.

Läs mer om primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet samt om gränsen mellan primärproduktion och senare led.

Registrering hos Länsstyrelsen

Livsmedelslagstiftningen gäller alla som är livsmedelsföretag.

Det finns en e-tjänst för registrering på länsstyrelsernas webbplats.
Läs mer på Livsmeldelsverkets hemsida där du också hittar länken till registreringen. 

Registrering hos Södertälje kommun

Mer information om hur du går till väga för att registrera en verksamhet som förädlar produkter eller säljer via din gårdsbutik hittar du här