Pollineringsplanen

Humla som samlar pollen från en blomma

Södertälje kommun har tagit fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden. På landsbygden arbetar kommunen redan idag med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen för att låta mat till pollinatörer växa fram.

Hur ser situationen ut för pollinerare och varför?

Pollinatörerna har minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och pollen har minskat i antal och likaså de miljöer som de kan övervintra i. Allt för välskötta miljöer i staden minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas livsmiljöer. Exempel på detta är klippta gräsytor, bortrensning av ogräs eller borttagning av träd (som kan vara mat till pollinatörer). Klimatförändringar och användningen av bekämpningsmedel är andra faktorer som försämrar för pollinatörerna.

Vilka konsekvenser får en minskning av pollinatörer?

Skördarna blir mindre. Pollinering är en viktig ekosystemtjänst och det en ekonomisk vinst att växter och träd pollineras naturligt av insekter, istället för att människor ska göra detta, vilket leder till högre kostnader för att producera mat.

Vilka insekter pollinerar?

Förutom bin och humlor gör även flugor, skalbaggar och fjärilar det.  

Vad behöver de?

För att pollinatörerna ska bli fler igen behöver det finns mat till dem under hela växtsäsongen. Växter och träd som blommar tidigt på våren och senare på säsongen blir därför extra viktiga i ett säsongsperspektiv. Sälg är ett bra exempel på en nyckelväxt för biologisk mångfald. Den blommar tidigt och producerar mycket nektar och pollen av bra kvalitet. Pollinatörer behöver också tillgång till vatten och boplatser i staden.

Vad kan kommunen göra?

Södertälje kommun har tagit fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden. En kartläggning har gjorts över vad kommunen kan göra för att stärka pollinerande insekter genom att bland annat styra vad som planteras och var det planteras i den urbana miljön. Man har också kartlagt spridningsvägar till det omgivande skogs- och odlingslandskapet. På landsbygden arbetar kommunen redan idag med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen, genom att se till att kor eller får betar på dem igen. I dessa miljöer finns mycket mat till pollinatörer. 

Kommunen ställer också om vissa gräsytor till ängsytor. Det kan se lite stökigt ut i anläggningsfasen, men kommer snart vara vackert blommande ängar som klipps en eller två gånger per år. Det ger de pollinerande insekterna både mat och boplatser.

Vad kan du göra?

Villaträdgårdarna i staden blir allt viktigare för pollinatörerna. Det här kan du göra för att hjälpa trädgårdens pollinerare:

  • Se till att det finns blommande växter från tidig vår till sensommar. Se växter för pollinatörer.
  • Odla nektarrika växter, till exempel kryddväxter och fjärilsbuskar.
  • Skydda eller odla värdväxter. Många fjärilslarver kan bara leva på en enda växt. Utan brännässlor – inga nässelfjärilar!
  • Låt en del av gräsmattan bli till äng. Se rekommendationer för skötsel av gräsytor.
  • Bygga insektshotell och humlebon.
  • Ha vatten i trädgården till törstiga pollinatörer.
  • Odla ekologiskt – inga bekämpningsmedel!

Vill du läsa hela pollineringsplanen hittar du den och flera andra intressanta dokument till höger på sidan.

Vill du veta mer om vilka växter som pollinatörerna tycker om kan du lära dig mer via nätverket ”Pollinera Sverige”

Fler tips som gynnar pollinatörer på SVT.se