Kommunens insatser

Kommunens insatser

Blomsterlök

För att våra pollinerare ska finna tillräckligt med föda är det viktigt att det finns blommor under hela året. Att plantera växter som blommar från tidig vår till sen höst är därför ett sätt att hjälpa pollinerare.

Boplatser

Den förändring som skett i landskapet senaste tiden gör att många pollinerare inte har någon plats att bo på. Därför arbetar kommunen med att på olika sätt skapa nya boplatser för de pollinerande insekterna.

Stinsträdgården

Under hösten 2019 gjordes en omfattande restaurering av Stinsträdgården i Järna. Nu är parken särskilt välkomnande mot pollinatörer, som här hittar växter under lång säsong och boplatser.

Äng

Kommunen anlägger både perenna (fleråriga) ängar och ettåriga ängar. Det görs för att bidra till ökad biologisk mångfald i enlighet med vår pollineringsplan.

Äng i urnor - Stationsplan

På stationsplan i Södertälje centrum kan du nu se två urnor där det planterats äng. Det går att sitta på bänkarna vid sidan av urnan för att studera olika arter av både växter och pollinerande insekter.

Pollineringsveckan

Pollineringsveckan pågick under 15-23 maj 2021 och återkommer nästa gång våren 2022. De senaste åren har Södertälje varit med för att uppmärksamma pollinatörerna och vad vi kan göra för att de ska överleva.

Inventering av spridningsförutsättningar

Södertälje kommun har låtit ta fram flera inventeringar för att se vilka stråk som är avgörande för de pollinerande insekternas förflyttning och överlevnad.