Pollineringsveckan

Pollineringsveckan pågick under 15-23 maj 2021 och återkommer nästa gång våren 2022. De senaste åren har Södertälje varit med för att uppmärksamma pollinatörerna och vad vi kan göra för att de ska överleva.

Pollineringsveckan är ett initiativ från Pollinera Sverige, ett nätverk som Södertälje kommun ingår i. Pollineringsveckan handlar om att uppmärksamma och sprida kunskap om pollinatörer och deras viktiga roll i ett fungerande ekosystem. Framförallt är det viktigt att uppmärksamma hur vi alla kan hjälpa till så att de får det bättre.

Pollineringsveckan i Södertälje hölls för andra året i rad och är framförallt ett arbete med att höja kunskapsnivån kring betydelsen av pollinering, och ett samarbete mellan flera kommunala kontor och Telgebolag. 2021 är det  dessutom temaår pollinering för barn och unga, som du kan läsa mer om här. 

De flesta av veckans aktiviteter var digitala på grund av pandemin. Men mycket kunskapshöjande arbete sker redan ute i våra verksamheter. Bland annat är det många förskolor som tack vare kommunens odlingsrådgivning och stöd kommit igång med egen odling och vissa anlägger ängsytor. Samhällsbyggnadskontoret anlägger också ängsytor på olika platser i kommunen för att främja den biologiska mångfalden. 

Läs mer om pollinering, vad du själv kan göra och om kommunens pollineringsplan här

Vill du också visa vad du gör för våra pollinatörer? Gör ett inlägg på sociala medier och tagga med #pollinerasodertalje och #pollinerasverige