Stinsträdgården

Stinsträdgården

Bild på trädgren i Stinsträdgården i Järna

Under hösten 2019 gjordes en omfattande restaurering av Stinsträdgården i Järna. Nu är parken särskilt välkomnande mot pollinatörer, som här hittar växter under lång säsong och boplatser.

- Södertälje är tidigt ute med en pollineringsplan, som visar att vi tar frågan om biologisk mångfald på allvar. Ett spännande exempel på hur vi jobbar med åtgärder för pollinerande insekter är Stinsträdgården i Järna. Den ligger längs ett stråk där många passerar varje dag, där vi vill förstärka tryggheten med bland annat belysning, och vi öppnar upp trädgården för den som vill ströva i grönskan eller slå sig ner på en parkbänk, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i kommundelsnämnd Järna.

Stinsträdgårdens nya utformning är inspirerad av en gammal trädgårdsritning från slutet av 1800-talet, som visar hur Stinsen hade disponerat sin trädgård. Parken har inte kunnat återställas till sitt ursprung men mycket inspiration är hämtad från historien. Känslan av att befinna sig i en trädgård återfinns bland annat i den slingrande gångvägen.

Trädgården ska vara lummig, ombonad och rik på växtlighet med blommande buskar, träd och rabatter över säsonger. Därför har de nya växterna valts ut för att trädgården ska blomma från tidig vår till sen höst. Det skapar en trevlig trädgård för såväl människor som bin och andra pollinatörer eftersom de kan hitta mat under en längre säsong. Många av de växter som valts ut är rekommenderade växter för pollinerare.

För att bin och andra pollinerare ska ha någonstans att bo så har ett gammalt träd sparats med död ved som blivit till en fin bostad. Dessutom finns det ett stort insektshotell i parken.
Mitt i Stinsträdgården finns också en odlingsyta som kommer att odlas och skötas av en förening.
Stinsträdgården ligger mitt i Järna centrum nära tågstationen.

- Än så länge är det nyplanterat, men jag hoppas många kommer förbi under sommaren i takt med att blommorna slår ut. Stinsträdgården ska vara en pollineringspark där både insekter och människor ska trivas! säger Hanna Klingborg.