Blomsterlök

Blomsterlök

Bi på krokus

För att våra pollinerare ska finna tillräckligt med föda är det viktigt att det finns blommor under hela året. Att plantera växter som blommar från tidig vår till sen höst är därför ett sätt att hjälpa pollinerare.

Hösten 2019 startade kommunen med ett projekt som vi kallar lökprojektet. Projektet innebär att vi runt om i Södertälje stad och i våra kommundelar har planterat remsor av blomsterlök. De erbjuder pollen och nektar till våra pollinerare tidigt på våren när de vaknar och tar sig ut på matjakt efter vinterns vila. Hösten 2020 utökade vi med ännu fler lökar att njuta av för såväl medborgare som pollinerare.

Lökarna som planterats är speciellt utvalda för att gynna pollinerare, vilket innebär att blommorna är rika på pollen och nektar. De är också utformade på ett sätt så att pollinerare når att tillgodose sig.

I Södertälje kommun har vi också börjat arbeta med problematiken kring invasiva arter. De utvalda lökarna är därför kontrollerade så att de inte ska sprida sig i någon större utsträckning. Invasiva växter är sådana växter som tenderar att ta över den befintliga floran och hota vår biologiska mångfald.

Pollinerande insekter är livsavgörande för oss människor, eftersom de pollinerar nästan 75% av det vi äter. Bland annat frukt och grönsaker behöver pollineras för att kunna bilda frön till nästa års gröda och för att ätbara frukter och grönsaker ska kunna mogna. Pollinerande insekter är förstås inte bara bra för oss människor. De är även till nytta för växters fröspridning och alla andra djur som äter frön och frukter. 

Mer länkar och dokument med tips på blommor som pollinerarna gillar samt beskrivningar hur man bygger insektshotell finns på sidan för odlingsstrategin samt under fliken inspiration.