Äng i urnor - Stationsplan

Bild på små ängar i krukor i Södertälje Centrum.

På stationsplan i Södertälje centrum kan du nu se två urnor där det planterats äng. Det går att sitta på bänkarna vid sidan av urnan för att studera olika arter av både växter och pollinerande insekter.

Ängen i urnorna är till för att uppmärksamma dig på hur viktig den biologiska mångfalden är och kanske också inspirera dig till att vara med och främja den. Idag är den biologiska mångfalden hotad och vi behöver bli många som hjälper till att vända trenden.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald betyder ungefär Variationsrikedom bland alla levande organismer. Anledningen till att biologisk mångfald är viktig är att det behöver finnas många olika arter som kan utföra viktiga funktioner, exempelvis pollinering eller vattenrening.

En äng är ett bra exempel på rik biologisk mångfald, eftersom den innehåller många olika växter och drar även till sig många olika djur och pollinerande insekter. En rik biologisk mångfald ger en stabil natur som blir en försäkring för framtiden. Det ger oss människor bland annat mer mat och är bidragande till att skapa ett stabilt klimat att leva i.

Vad finns i ängen på stationsplan?

Ängen som är på stationsplan är köpt som en färdig ängsmatta och kallas för vanlig svensk äng. Den innehåller bland annat arter som prästkrage, blåklocka, mandelblom, gullviva, brudbröd, gulmåra, vårbrodd, fibblor och vädd. Den är lagd på ett 20 cm tjockt lager av makadam i storleken 0-16 mm, det går också bra att använda sand eller grus. Under finns vanlig matjord, läggs ängen på marken används den befintliga jorden. Självklart går det också bra att så in en äng, plantera ut plantor eller se om det finns ängsfrön redan på platsen genom att sluta klippa gräset. Mer om detta kan du läsa här.


Läs mer om ängars historia och deras viktiga roll i en rik biologisk mångfald.