Temaår 2021: Pollinering

Bi på blomma

Temaår om pollinering för barn och unga. 

Naturskolan, Tom Tits Experiment samt flera skolor och fritidsgårdar arbetar lite extra med pollinering just det här året. Exakt vad som händer skiljer sig åt på de olika platserna. Men tillsammans sätter vi upp fler boplatser för insekter, sår blommor som pollinerarna gillar, undersöker insekter, informerar och undervisar. 

Som vanligt händer det lite extra mycket under pollineringsveckan 15-23 maj. Håll utkik på verksamheternas hemsidor. 

Pollinerande insekter är livsavgörande för oss människor, eftersom de pollinerar nästan 75% av det vi sedan äter. Bland annat frukt och grönsaker behöver pollineras för att kunna bilda frön till nästa års gröda och för att ätbara frukter och grönsaker ska kunna mogna. Pollinerande insekter är förstås inte bara bra för oss människor, utan är till nytta för växters fröspridning men också alla andra djur som äter frön och frukter. 

Mer länkar och dokument med tips på blommor som pollinerarna gillar samt beskrivningar hur man bygger insektshotell finns under rubriken länkar här på sidan, samt under fliken inspiration