Boplatser

Bihotell i trästammar

Den förändring som skett i landskapet senaste tiden gör att många pollinerare inte har någon plats att bo på. Därför arbetar kommunen med att på olika sätt skapa nya boplatser för de pollinerande insekterna.

Hotell

På lite olika platser runt om i Södertälje kan du se så kallade insektshotell eller biohotell.
I dessa kan pollinerande insekter så som murarbin göra bostad för att föda upp nästa års pollinerare. Kommunen har ställt ut lite olika hotell på strategiska platser i sol, där det finns gott om mat och är lite mindre blåsigt.
Här kan du läsa mer om hur du kan bygga olika insektshotell eller bostäder för pollinerarna.

Död ved och ris

Många pollinerare kan även göra egna hål eller överta redan befintliga hål i död ved från träd, stubbar och grenar. Kommunen lämnar därför en del material i våra skogsområden. Både hela träd som fällts eller vält omkull, större grenar, stubbar och högstubbar lämnas för insekter att flytta in i. Även högar av ris lämnas när det röjs sly, dessa blir också till fina bostäder.