Vallokaler - här kan du rösta

På valdagen den 26 maj 2019 kan du om du väljer det, rösta i din egen vallokal. Du kan även förtidsrösta fram till valdagen. I Södertälje kommun finns 10 lokaler för förtidsröstning. På valdagen röstar du i den lokal som står på ditt röstkort - eller så röstar du i Lunagallerian, det är den enda förtidsröstningslokal som är öppen i kommunen den 26 maj.

Adress och öppettider till din vallokal, som du kan rösta i på valddagen 26 maj, står på ditt röstkort. Röstkortet kommer hem till dig med post. På valmyndighetens webbsida finns adresser och öppettider för alla vallokaler i Sverige: Förtidsrösta EU-val 2019

Rösta i förväg (förtidsrösta)

Du kan förtidsrösta från den 8 maj 2019 - fram till valdagen den 26 maj 2019. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet. 
I Södertälje kommun finns det 10 olika lokaler där du kan förtidsrösta.

OBS! På valdagen den 26 maj kan du bara förtidsrösta i Lunagallerian mellan kl 08-21, alla andra förtidsröstningslokaler är stängda i Södertälj ekommun den dagen. Här hittar du adresser och öppettider till förtidsröstningslokaler i kommunen: Förtidsrösta Södertälje kommun

Ta med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett nytt röstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta lokaler för förtidsröstning eller beställas hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

I röstningslokalen finns valsedlar och kuvert till valsedlarna.

Rösta från utlandet

Är du utomlands under valperioden kan du brevrösta, gå till en ambassad eller ett konsulat för att rösta.

Rösta med bud eller ambulerade röstmottagare

Du kan rösta med bud om du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller är gammal. De som sitter i fängelse eller i häkte får också rösta med bud.