Vallokaler

På valdagen den 26 maj 2019 kan du om du väljer det, rösta i din egen vallokal. Du kan även förtidsrösta på valdagen.

Adress och öppettider till din vallokal står på ditt röstkort. Röstkortet kommer hem till dig med post. Under våren kommer valmyndigheten att publicera en lista på sin webbsida med adress och öppettider för alla vallokaler. Vi kommer att lägga upp dessa adresser och öppettider även på denna webbsida.

Rösta i förväg (förtidsrösta)

Om du inte kan rösta i vallokalen på valdagen finns det andra sätt att vara med i valet.

Du kan förtidsrösta från den 8 maj 2019 och fram till och med valdagen den 26 maj 2019. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet. 

Ta med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett nytt röstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta lokaler för förtidsröstning eller beställas hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

I röstningslokalen finns valsedlar och kuvert till valsedlarna.

Rösta från utlandet

Är du utomlands under valperioden kan du brevrösta, gå till en ambassad eller ett konsulat för att rösta.

Rösta med bud eller ambulerade röstmottagare

Du kan rösta med bud om du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller är gammal. De som sitter i fängelse eller i häkte får också rösta med bud.