Lättläst information teckenspråk

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige, EU-valet. Här finns länkar till valinformation på lättläst svenska och teckenspråk.

Här finns länkar till webbsidor som har lättläst information om EU-valet:

Sveriges Riksdag: Lättläst om EU-valet

Valmyndigheten: Lättläst information - vem har rösträtt

Utbildningsradion: Vem bestämmer vad på lätt svenska

 

Här finns länk till information på teckenspråk:

Sveriges Riksdag: Valinformation teckenspråk