Ett sommarjobb ger kunskap och öppnar upp dörrar

Ett sommarjobb ger kunskap och öppnar upp dörrar

Rebecca Olsson går på samhällsplanerarlinjen på Stockholms universitet men bor i Södertälje. När hon sökte till utbildningen visst hon inte exakt vad studierna skulle leda till för yrke men när hon fick höra talas om GIS då visste hon att detta ville hon lära sig mer om. Vilket hon har gjort på Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun.

- Att ta fram kartor är både roligt och det blir snygga slutresultat. Mycket annat som man gör som samhällsplanerare är ofta abstrakt och teoretiskt men GIS (geografiska informationssystem) är konkret. Resultatet blir något väldigt tydligt.

- På en arbetsmarknadsmässa fick jag tips om att söka sommarjobb hos Samhällsbyggnadskontoret, SBK, för att få se hur GIS används inom en kommun.  Jag fick jobbet och det var så härligt att slippa pendla, att kunna gå till jobbet. Jag stortrivdes verkligen, berättar Rebecca.

Sommarjobbet ledde till timvikarietjänst och sedan möjlighet att skriva kandidatuppsats

Sen blev det höst och Rebecca kunde fortsätta som timvikarie och göra mindre arbeten parallellt med studierna.

Jonas Ölund som är chef för enheten Geografisk Information, hade samtidigt börjat fundera kring hur GIS skulle kunna hjälpa till i lokalförsörjningsarbetet.

- En av många utmaningar i vår lokalförsörjningsprocessen är att kompetenser från flera olika förvaltningar och kommunala bolag behöver ha samsyn kring ett gemensamt nuläge för att kunna arbeta kvalitativt med att hitta lösningar. Här tror vi att GIS har potential att effektivisera processen och fungera som en gemensam utgångspunkt, vilket i sin tur kan frigöra mer tid för andra kollegor att tillföra sin kvalitativa kompetens. Exempelvis kan vi med hjälp av GIS på ett översiktligt sätt förmedla vår kunskap om vilka platser som har goda förutsättningar att få fram nya detaljplaner på, utan att vi behöver avsätta en mängd timmar till olika möten med olika resurser. Att samla mycket komplex information och visualisera det i en karta gör att vi kan få en översikt som är svår att uppnå exempelvis genom sammanfattningar i löptext eller tabellform.”, berättar Jonas.

Jonas funderingar blev en naturlig fortsättning och öppning för Rebecca när hon skulle skriva sin kandidatuppsats.

- Min tes och uppgift blev att utgå från frågan; ”om vi ska bygga en förskola, var är bästa platsen?”. Jag intervjuade en planarkitekt för att få reda på vilka kriterier som måste tas hänsyn till rent miljömässigt och vad som bör finns i närheten. Utifrån detta kunde jag ta fram en karta som visade vilka platser i kommunen som var mest och minst lämpade för att bygga en förskola på. Visade sedan kartan för Telge Fastigheter som är de som bygger kommunens förskolor. De blev positivt överraskade och sa bland annat; ”detta är mycket värdefullt för oss och att få det så enkelt paketerat” och ”här har du upptäckt ytor som vi själva inte tänkt på”, berättar Rebecca.

Uppsatsen fick godkänt med beröm både från universitet och från Jonas.

Att få lära sig och lära andra

Under våren 2023 har hon sen gjort sin praktik på SBK och till sommaren är utbildningen klar och hon är redo att börja arbeta. Om det blir på Södertälje kommun får framtiden visa men hennes resa är ett väldigt bra exempel på hur viktigt det är att få en första chans in och hur värdefullt det är med arbetserfarenhet under studietiden.

För Jonas och hans GIS-kollegor har det också varit väldigt lärorikt att arbeta med Rebecca.
- Det har verkligen varit ett tillskott till vårt GIS-team och till kommunen att ha Rebecca hos oss. Hon har tillfört ny energi, kunskap och ett engagemang att komma framåt i arbetet, avslutar Jonas.

Detta visar också hur viktigt det är för oss som arbetsgivare att ta emot studenter och kunna erbjuda sommarjobb och praktikplats. Både för att lära av dem men också för att få en chans att visa upp sig som arbetsgivare.