Nyheter


Södertälje får hög ranking i ny skolundersökning

2019-05-08: Lärarnas riksförbund har gjort en jämförande skolundersökning som tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar. I denna undersökning rankas Södertälje som nummer 18 av Sveriges 290 kommuner. Läs mer >


Välkommen Ragnhild!

2019-04-12: Idag välkomnar vi vår digitala medarbetare Ragnhild. Hennes arbetsprov den 8 april gick bra, därför får hon nu förtroendet att komma till oss och ta hand om frånvarorapportering från bemanningsservice. Läs mer >


Kompetensförsörjningsfonden möjliggör fler satsningar på kompetensutveckling

2019-04-09: Under årets första månader har fler ansökningar beviljats ur kompetensförsörjningsfonden. Fonden är uppskattad och ansökningarna strömmar in från verksamheterna. Läs mer >


Årets mentorskapsprogram för chefer får utökat samarbete

2019-04-03: Nu har årets mentorprogram för chefer dragit igång och vi kan presentera några av mentorerna. Årets mentorprogram för chefer bjuder dessutom på en nyhet. Mentorprogrammet som traditionellt skett inom kommunkoncernen med både Södertälje kommun och de kommunägda bolagen tar nu in en tredje samarbetspartner. Läs mer >


Vi vill minska utanförskap och öka den psykosociala hälsan

2019-03-29: Det förebyggande arbetet är en viktig del av Social- och omsorgskontorets uppdrag. Bland de som arbetar förebyggande finner vi fältarna. Fältarnas uppdrag är att finnas där för Södertäljes ungdomar. Läs mer >


Ny i januari

2019-02-22: Varje månad välkomnar vi flera nya medarbetare i vår organisation. Nya eldsjälar som blir en del av allas vår vardag. I januari anställdes 89 nya månadsanställda. Passa på att lära känna några som var nya i november! Läs mer >


Kompetenssatsning inom psykisk ohälsa

2019-01-17: Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. I folkhälsomyndighetens undersökning har det skett en ökning av det nedsatta psykiska välbefinnandet inom alla målgrupper. Därför kommer personal inom hälso- och sjukvårdsorganisationen samt vuxenenheten utbildas inom olika områden av psykisk ohälsa. Läs mer >


Traineeprogram för socionomer får medel från kompetensförsörjningsfonden

2019-01-11: Inom socialtjänsten fattas svåra och på många sätt komplexa beslut som påverkar människors liv. Att inleda sitt arbetsliv som socionom inom socialtjänsten kan därför vara särskilt tufft. Därför har resultatområdet barn och ungdom startat ett eget traineeprogram för att rusta nyexaminerade studenter inför de tuffa uppgifterna som väntar i våra verksamheter. Läs mer >


Södertälje kommun anställer sin första robot – välkommen, Ragnhild!

2019-01-09: För att klara kompetensförsörjningsutmaningen behöver offentlig sektor se över hur vi på bästa sätt använder våra medarbetares kompetenser. Därför kommer HR-avdelningen anställa en robot. Det är ett pilotprojekt i samarbete med kommunikationsavdelningen, inom ramen för kommunens digitaliseringsstrategi. På bilden ser vi representanter från digitaliseringsenheten, löneenheten och Digital workforce. Läs mer >


Undersköterskor och vårdbiträden får medel ur kompetensförsörjningsfonden

2018-12-12: Under 2019 kommer Social- och omsorgskontoret få medel för att erbjuda kompetensutveckling till vårdbiträden och undersköterskor. Det står klart efter att ett flertal ansökningar till kompetensförsörjningsfonden beviljats. Läs mer >