Hur vi arbetar för att förbättrat äldres hälsa

Med otillfredsställande matkvalitet och ett utbrett missnöje med måltiderna inom äldreomsorgen förstod kollegorna på omsorgskontoret att något behövdes göra för att vända utvecklingen. Genom en storsatsning på måltidskedjan har både måltidskvalitet och måltidstillfredsställelsen nu ökat.

Det har funnits ett utbrett missnöje med maten på kommunens vård- och omsorgsboende. En kartläggning av boendenas mottagningskök gjordes och det blev tydligt att det saknades både praktiska förutsättningar och tillräckliga kunskaper hos medarbetarna för att hantera och servera maten på ett korrekt sätt. 

- Eftersom vi vet att maten har en stor påverkan på bland annat immunförsvar, sårläkning och välbefinnande var det vitalt att öka matkvaliteten, berättar Stina Franzén som är kommundietist.

Grundläggande personalutbildning

Med ett system där mat kyls ned i produktionsköken och skickas till olika boenden för att sedan värmas upp av personalen på plats fanns inte de ideala startförhållanden. 

Eftersom det inte heller krävs kunskaper om matlagning vid anställning på äldreboende – trots att de flesta av dagens aktiviteter kretsar kring måltider, var det tydligt att kompetensen måste höjas hos personalen för att ge inspiration, tips och handledning.

Därför finns numera en utbildning kring mathantering men en satsning har också gjorts på att utbilda om betydelsen av att minska nattfastan, vilket är kopplat till undernäring och försämrad hälsa.

- Lång nattfasta är vanligt på vård- och omsorgsboenden, men genom att utbilda personal om vikten av att erbjuda mellanmål under dag- och nattid har vi minskat nattfastan med över en timme. Då vi har ett tätt samarbete med sjuksköterskorna har vi haft möjligheten att mäta och gemensamt analysera resultatet på våra satsningar. Och det möjliggör även att vi kan fånga upp de som börjar bli undernärda och kunna vända den negativa utvecklingen innan det går för långt, avslutar Stina.

Mathias Eriksson som är kock har också spelat en stor roll i utbildningen av personalen.
– Något som är avgörande i arbetet med kvalitetsförbättringen av maten är engagerade kockar och att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Vi har kommit en bra bit på vägen eftersom vi tagit bort en stor andel hel- och halvfabrikat till förmån för mer vällagad mat. Och vi jobbar vidare för det finns fortfarande potential för utveckling.