Cirkularitet

Jeans i hög med Text second hand

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi visar på betydelsen att återanvända naturresurser på ett hållbart sätt. Motsatsen är linjär produktion och konsumtion där varor till slut blir avfall, vilket leder till ett ohållbart användande av naturresurser. 

En cirkulär ekonomi är en ekonomisk utveckling utformad för att gynna såväl företag som samhälle och miljö. Till skillnad från dagens linjära ekonomiska modell så handlar den cirkulära ekonomin om att ställa om till ökat återbruk och återvinning.

Telge återvinning kan du läsa mer om Södertäljes arbete med återbruk och återvinning. Där kan du även hitta sorteringsguider och många bra tips!

Grön ekonomi och tillväxt

En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans levnadsvillkor förbättras samtidigt som miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar. Ett sådant system utnyttjar resurser effektivt och är socialt inkluderande. Grön tillväxt handlar om att satsningar på till exempel miljöteknik driver på den ekonomiska utvecklingen rent allmänt och därför ökar handlingsutrymmet för hållbar utveckling på alla plan.