Komplementodling

Stolt pojke med pumpaplanta

Är du intresserad av att använda odling som ett pedagogiskt verktyg inom din verksamhet? Vi kallar det komplementodling. Du och dina kollegor kan söka ett ekonomiskt startbidrag och få rådgivning för att starta en ny eller utveckla en befintlig odling.

Odlingarna kan vara av alla storlekar, från enstaka odlingslådor till fler hundra kvadratmeter. Det viktiga är att personal och verksamhetens målgrupp odlar tillsammans.

Varför komplementodling?

På äldreboenden och dagverksamheter kan det ge en extra dimension till dagens sysslor och bli ett gemensamt projekt över avdelningarna. Dessutom kan dofter och smaker bringa fram minnen och erfarenheter. Det som odlas kan användas till fikastunder eller verksamhetens restaurang.

På skolor och fritidsgårdar används odling ofta som ett pedagogiskt grepp och kan bland annat kopplas till samhällskunskap, matematik, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt biologi. På förskolor kan det ge barnen en erfarenhet av var mat faktiskt kommer ifrån och en första upplevelse av odlingens magi från frö till frukt. Det kan också göra tiden spenderad utomhus mer meningsfull. 

Vi vill att fler ska få möjlighet att komma igång med komplementodlingar och erbjuder därför både rådgivning och ett ekonomiskt startbidrag. Läs vidare så får du reda på hur du går till väga. 

Programmet

Varje år får 8 verksamheter möjlighet att delta i odlingsprogrammet. Verksamheten följs under 4 års tid och får både rådgivning och ekonomiskt stöd för att komma igång. De första två åren har din verksamhet ett tätt samarbete med en trädgårdsmästare. År 3 och 4 ska verksamheten stå mer på egna ben med odlandet men får fortfarande ett ekonomiskt stöd till mindre inköp av t.ex. fröer och plantor, inbjudan till föreläsningar och träffar. Efter det fjärde året ska verksamheten ha tillräcklig kunskap för att fortsätta arbetet och dessutom ha avsatt ekonomiska medel i sin egen budget för kommande inköp som behövs för att hålla odlingen igång. 

Verksamheten förväntas själv stå för den arbetstid som behövs för att anlägga och sköta odlingarna. Det är viktigt att ni i god tid förankrar odlingsplanerna i er organisation så att ni har tid avsatt till detta. Vi ser att det finns många fördelar med att ni är flera i arbetsgruppen som är intresserade av att arbeta med odlingen.

År 1 och 2: Ni får 10 timmars aktiv rådgivning per år och upp till 25 000 kronor totalt under dessa två år. Ni får ta del av regelbundna nyhetsbrev med odlingsinspiration och kunskap, ni får inbjudan till inspirationsföreläsningar och träffar.

År 3 och 4: Möjlighet att beställa fröer och plantor för upp till 1000 kronor, nyhetsbrev och medverkan på inspirationsföreläsningar.

Under vintern arbetar vi tillsammans fram planen för era kommande odlingar och lägger beställningar på det ni behöver för att lyckas. När våren sedan kommer står ni redo för er odlingssäsong.

Ansökan är nu stängd för odlingssäsongen 2023. 

Nästa ansökningsperiod är öppen 1 oktober - 31 december 2023.
Ni får svar på er ansökan senast 31 januari 2024 med målet att er odling ska vara igång till sommaren 2024. 


Vem kan delta

Alla verksamheter vars syfte är av pedagogisk, terapeutisk eller kulturell karaktär kan ansöka om att få delta i programmet. Se exempel nedan. Odlingen ska komma deltagarna i verksamheten till del.

Arbetet med odlingen ska leda till delning av kunskap, bidra till ökad gemenskap eller fylla andra behov som verksamhetens deltagare har. Odlingen ska inte ha ett kommersiellt syfte eller krav på avkastning i form av pengar.


Exempel på komplementodling i:

Pedagogiskt syfte:

 • Odlingar på skolor och förskolor
 • Odling som en arbetsmarknadsåtgärd
 • Odling på fritidsgårdar

Terapeutiskt syfte:

 • Odling inom äldreomsorgen
 • Odling inom psykiatrisk verksamhet
 • Odling inom daglig verksamhet
 • Odling som arbetsträning

Kulturellt syfte:

 • Odling som del av en kulturmiljö


Ekonomiskt bidrag

Södertälje kommun erbjuder ett ekonomiskt bidrag till komplementodlingar. Odlingsbidraget kan användas till inköp av fröer, plantor, odlingsmaterial och redskap som är direkt relaterade till odling av ätbart.

Bidraget kan betalas ut på två sätt. 1, Det kan betalas ut till er i förskott. Efter varje år redovisar ni då vad bidraget har använts till med kvitton och bilder. Eller 2, Vi vara behjälpliga i att lägga beställningar åt er. 

Bidraget är på 25 000 kr och det kan användas under de två första åren.
För att få bidraget vill vi att ni också har rådgivning från oss. Läs mer om det längre ner.

Bidraget kan användas till inköp av:

 • Material: virke, odlingslådor/pallkragar, jord, gödsel etc.
 • Handredskap och verktyg
 • Fröer och plantor där fokus ligger på ätliga växter eller pollineringsväxter.

Bidraget kan inte användas till inköp av:

 • Arbetskostnader för t.ex. markarbeten.
 • Elektriska redskap eller maskiner. Om ett speciellt elektriskt redskap behövs för målgruppen kan detta eventuellt godkännas. Det måste då finnas en god motivering.
 • Prydnadsväxter eller material enbart för verksamhetens utemiljö.

Odlingsrådgivning

Odlingsrådgivningen hjälper till med råd och inspiration för att komma igång med odling. Vi kan hjälpa er med t.ex. planering, vidareutbildning, skötselråd samt val av växter till:

 • små odlingar i form av några odlingslådor/pallkragar
 • större eller mindre frilandsodlingar
 • växthus
 • bärbuskar
 • skogsträdgård

Anläggning och skötsel av odlingen står ni själva för. Det är dock möjligt att skapa en lärande situation tillsammans med rådgivaren som då kan vara med i arbetet.

Ansökan

För att ta del av odlingsrådgivning och bidrag ska ni ta följande steg:

 1. Fyll i formuläret 
  eller maila odling@sodertalje.se för att få formuläret skickat till er.
 2. När vi har tagit emot formuläret kontaktar vi er för en träff.

Ansökan är stängd för odlingssäsongen 2023. 

Nästa ansökningsperiod är öppen 1 oktober - 31 december 2023.
Ni får svar på er ansökan senast 31 januari 2024 med målet att er odling ska vara igång till sommaren 2024. 

Innan ni gör förändringar på er gård behöver ni ha godkännande från er fastighetsförvaltare. Om ni är en kommunal verksamhet så kan vi hjälpa er med kontakten.