Komplementodling

Stolt pojke med pumpaplanta

Arbetar du på en verksamhet och vill odla på arbetstid? Vi kallar det komplementodling. Du och dina kollegor kan söka ett ekonomiskt startbidrag och få rådgivning för att starta eller komma vidare med odling.

På äldreboenden och dagverksamheter ger det en extra dimension till dagens sysslor och blir ett gemensamt projekt över avdelningarna. På skolor, förskolor och fritidsgårdar används odling ofta som ett pedagogiskt grepp och kan bland annat kopplas till samhällskunskap, matematik, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt biologi. Det kan också göra tiden utomhus mer meningsfull. 

Odlingarna kan vara av alla storlekar, från enstaka pallkragar till tusentals kvadratmeter. Förutom att de ger minnen och erfarenheter så bidrar de förstås till fikastunder eller verksamhetens restaurang.

Vi vill att fler ska få möjlighet att komma igång med komplementodlingar och erbjuder därför både rådgivning ett ekonomiskt startbidrag. Läs vidare så får du reda på hur du går till väga. 

 

Ekonomiskt bidrag

Södertälje kommun erbjuder ett ekonomiskt bidrag till kommunala verksamheter, friskolor, fristående vårdhem, ideella odlingsföreningar som odlar på allmän platsmark m.m.

Odlingsbidraget kan användas till inköp av material och redskap som är direkt relaterade till odling utomhus. För att få bidraget vill vi att ni också har rådgivning från oss.

Varje sökande får 10 000 kr med möjlighet till ytterligare 5000 kr beroende på söktryck.

Bidraget kan användas till inköp av:

  • Material: till exempel virke, pallkragar, jord, gödsel etc.
  • Enklare redskap
  • Fröer och plantor. Fokus ska ligga på ätliga växter eller pollineringsväxter. T.ex. bärbuskar, jordgubbar, timjan, salvia.

Bidraget kan inte användas till inköp av:

  • Arbetskostnader för t.ex. markarbeten täcks ej.
  • Elektriska redskap eller maskiner. Om ett speciellt elektriskt redskap behövs för målgruppen kan detta eventuellt godkännas. Det måste då finnas en god motivering.

 

Odlingsrådgivning

Odlingsrådgivningen hjälper till med råd och inspiration för att komma igång. Vi kan hjälpa er med planering och skötselråd samt val av växter till:

  • små odlingar i form av några pallkragar
  • större eller mindre frilandsodlingar
  • växthus
  • bärbuskar
  • skogsträdgård

Anläggning och skötsel av odlingen står ni själva för. 

Ansökan

För att ta del av odlingsrådgivning och bidrag ska ni ta följande steg:

1. Fyll i formuläret eller maila odling@sodertalje.se för att få formuläret skickat till er.

2. Skicka det ifyllda formuläret till odling@sodertalje.se.

3. När vi har tagit emot det ifyllda formuläret kontaktar vi er för en träff på plats.

Tänk på att stämma av med er fastighetsägare innan ni planerar odlingen! Det är ert ansvar att se till att ni har godkännande från fastighetsägaren.

Tips

Bli inspirerad till komplementodling under fliken Inspiration.