Yrkesmässig trädgårdsodling

Odling med grönsaker

Odling av grönsaker till försäljning kallas yrkesmässig trädgårdsodling.

I Södertälje kommun arbetar vi för att fler ska vilja odla grönsaker som yrke. Hittills går trenden åt fel håll, inte bara här utan generellt i den här delen av Sverige.

Därför genomför vi nu en förstudie för att undersöka hur en odlingsinkubator bör se ut i Södertäljes kontext. Läs mer om förstudien här

Vi samlar också mycket information som är nödvändig för den som vill börja sälja grönsaker till marknaden under fliken inspiration. Under fliken kunskapsbank finns information om bland annat branschriktlinjer, registrering av odlingen och lagar.

Vi vet att det svåraste kan vara att hitta mark att odla på. Södertälje kommun äger en del jordbruksmark som arrenderas ut till jordbrukare. Vi arbetar nu med att se över vilken mark som står obrukad med målet att iordningställa lämpliga delar för grönsaksodling. 

Kommunen äger mark av olika slag och en del mark arrenderar vi ut, till exempel till företag, privatpersoner eller föreningar. Marken nyttjas bland annat  till fritidshus, odling, bete, båtklubbar och föreningsverksamhet.
Är du intresserad av att arrendera mark eller har frågor om kommunens arrendatorer kan du höra av dig till oss på samhällsbyggnadskontoret.

Det går bland annat att nå oss genom att ringa till kontaktcenter på
08-523 010 00 eller maila odling@sodertalje.se och berätta om ditt projekt. 

Det finns också många privata markägare som man kan höra av sig till med frågan om att arrendera mark.