Fritidsodling

För dig som vill börja odla på fritiden finns det olika möjligheter. Här listar vi ett antal olika sätt att hitta mark och olika sätt att odla. Vad passar dig bäst?

Kolonistuga och odlingslott

I Södertälje kommun finns idag 6 kolonilottsföreningar. De arrenderar kommunal mark och de flesta odlingsområdena ligger i utkanten av Södertälje stad. 
Det finns föreningar med både kolonistugor och odlingslotter, medan vissa endast har det ena.
Om du är intresserad av en odlingslott ska du kontakta den förening du vill gå med i och ställa dig i kö. 

Kolonilotter med stuga säljs på den öppna marknaden. Du hittar de stugor som är till salu på föreningarnas hemsidor. 

 

Eklundsfältets koloniträdgårdsförening

173 Kolonilotter med stuga

 

Kiholms koloniförening

175 kolonilotter med stuga
39 odlingslotter

 

Solängens koloniförening

60 kolonilotter med stuga

 

Torsjödals koloniförening

117 kolonilotter med stuga
104 odlingslotter
3 torp

 

Bränninge koloniförening

38 odlingslotter

 

Måsnaren koloniträdgårdsförening

87 kolonilotter med stuga
30 odlingslotter

 

Mora koloniområde

45 odlingslotter 

 

Odla i en kommunal park

I Södertälje kommun finns det några föreningar som har kommit igång och odlar i staden. Vi vill gärna se att det blir fler.

På kommunspråk heter det att man har ett skötselavtal på allmän platsmark. För att få odla på allmän platsmark behöver ni bilda en förening. Det beror på att kommunen inte kan skriva ett skötselavtal med en privatperson eller ett företag, eftersom allmän platsmark tillhör alla medborgare och alltså inte får bli privatiserad. 

Det innebär också att ni som har ett skötselavtal tar hand om platsen, men att alla medborgare ska vara välkomna att röra sig på ytan. De har dock inte rätt att skörda det ni odlar.

Odlingsytorna utses tillsammans med samhällsbyggnadskontoret. I vissa fall finns det redan ytor som är utpekade som lämpliga för odling. Men det är också möjligt att föreslå en yta. 

Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att det ska bli möjligt att odla på allmän platsmark.

  • Det måste det vara kommunal mark.
  • Det måste vara möjlig att dra fram vatten
  • Det måste det finnas en förening som kommunen kan skriva avtal med. 

Föreningen måste ha sitt säte i Södertälje kommun. Det måste inte vara en nystartad förening, utan även befintliga föreningar, bostadsrättsföreningar, organisationer och liknande kan få tillgång till mark.

Information om hur man startar en ideell förening hittar ni på Skatteverkets hemsida. 

Vill du odla på allmän platsmark?

Börja då med att maila odling@sodertalje.se och berätta vad du vill göra och var. Då kan vi se i våra kartor om platsen är lämplig för odling och att det inte finns några andra planer för platsen. 

Vi tittar på förutsättningarna för att bevattna. 

Om det behövs så tar vi jordprov för att se att det inte finns några föroreningar. 

Om vi ser att alla förutsättningar finns så är det sedan dags för er att starta en förening. 

Odla i någons trädgård

Villaträdgårdar är ofta perfekta att odla i, men det är inte alltid som ägaren vill eller hinner. Då kan man dela med sig av ytan till någon som saknar trädgård. 

Vi vill därför tipsa om Co-Grow, en hemsida där någon som vill odla och någon med trädgård kan hitta varandra.

Mer information finns på Co-Grows hemsida.

 

Arrendera mark från annan

Det finns många markägare och det kan löna sig att fråga runt. Bland annat är kyrkan stor markägare och det finns privata markägare och företag som äger mark. Ibland är det möjligt att få arrendera mark av en jordbrukare.

Starta en ny odling

Det finns många parker och grönområden i Södertälje där en odling skulle lyfta platsen. Kommunen gör en satsning för att fler ska få möjlighet att odla i staden. Det bidrar till en trygg plats för rekreation och sociala möten. Samhällsbyggnadskontoret kan hjälpa er om ni till exempel är en engagerad grupp i ett bostadsområde som vill odla i en närbelägen park.

För att det ska fungera krävs att ni bildar en odlarförening med en styrelse och att marken ägs av kommunen. Platsen kan vara ett litet område eller en större del av en park.
Om platsen ni vill odla på ligger i direkt anslutning till en fastighet kan det vara så att marken ägs av fastighetsägaren. Då är det den ni ska kontakta istället.

En park är så kallas allmän platsmark, alltså ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. Därför krävs det att ni bildar en förening där alla som vill får vara med.

Samhällsbyggnadskontoret kommer tillsammans med föreningen titta på en lämplig plats. Det kan vara en plats som ni har identifierat. I vissa områden har vi redan platser som vi tror kan fungera. Vi undersöker sedan förutsättningarna på platsen och tittar bland annat på bevattningsmöjligheterna och tar jordprover.

Det är också möjligt att starta en ny odlings- eller kolonilottsförening som kan arrendera mark av kommunen. Koloniföreningar ligger ofta i utkanten av staden, eftersom det finns mer tillgång till mark och vattendrag där. Är ni intresserade hör ni av er till odling@sodertalje.se. Läs mer om odlingslotter och kolonilotter här.

Tänk på att:

  • Ni behöver bilda en förening med en kontaktperson
  • Tillsammans kommer vi överens om en lämplig plats för en stadsodling
  • Vi inte kan tillgodose alla önskemål som skickas in. Det är många faktorer som ska stämma för att område ska fungera för stadsodling.

 

 

Söka bidrag

Bidrag från odlingsstrategin

Ideella föreningar som odlar på allmän platsmark kan söka både bidrag och odlingsrådgivning av kommunen. Bidraget är på 10000 kronor med möjlighet att få förlängning med ytterligare 5000. Bidraget ska gå till verktyg, växter eller annat som behövs för att odla utomhus.

Information om hur man startar en ideell förening finns på skatteverkets webbplats

Så söker ni bidraget

1. Läs igenom riktlinjerna för bidraget
Riktlinjer för ansökan om bidrag

2. Fyll i ansökningsformuläret

3. Vi kontaktar dig 

Föreningsbidrag

Det är också möjligt för odlingsföreningar att söka bidrag från Kultur och Fritid. De stödjer det ideella föreningslivet genom att ge bidrag till olika typer av föreningsverksamhet. Första året är det möjligt att få startstöd på 5000kr. Det är sedan möjligt att få ytterligare stöd. Kultur och fritid bedömer då ansökan utifrån syfte och ändamål.

Så söker ni bidraget:

  1. För att kunna söka stöd behöver föreningen vara registrerad i Södertälje kommuns föreningsregister. Här finns information om hur ni går till väga.
  1. När föreningen är registrerad kan ni göra en ansökan om föreningsbidrag