Fritidsodling

Fritidsodling

För dig som vill börja odla på fritiden finns det olika möjligheter. Här listar vi ett antal olika sätt att hitta mark och olika sätt att odla. Vad passar dig bäst?

Stadsodling expand_less expand_more

Skapa en ny odling i staden

Det finns många bostadsnära ytor, parker och grönområden i Södertälje där det kan passa med ett odlingsinitiativ. Det kan bland annat bidra till en trygg plats för rekreation och sociala möten. Målet är att kommunens invånare ska få fler möjligheter att odla för mat, rekreation och gemenskap. Samtidigt skapar det en grönare och trevligare stad. 

Vi kan stötta er på två sätt. Antingen genom att ni vill odla på kommunal mark, till exempel i en park. Eller genom att ni ansöker om bidrag för att starta en bostadsnära odling på annans mark, till exempel på marken som ägs av ert bostadsbolag.

Odla i en park

Om ni är några personer som tillsammans vill starta en gemensam odling i en park så hör ni av er till oss på odling@sodertalje.se och berättar om era idéer. Då kan vi hjälpa er genom processen och tillsammans tittar vi på lämpliga platser. I vissa områden har vi redan platser som vi tror kan fungera, men det kan också vara en plats som ni har identifierat.

Vi undersöker sedan förutsättningarna för odling och tittar bland annat på bevattningsmöjligheterna och tar jordprover om det behövs. 

För att få odla på allmän platsmark behöver ni sedan bilda en förening. Det beror på att kommunen inte kan skriva ett skötselavtal med en privatperson eller ett företag, eftersom allmän platsmark tillhör alla medborgare och alltså inte får bli privatiserad. Vi kan hjälpa er i arbetet med att starta förening. 

Information om hur man startar en ideell förening hittar ni på Skatteverkets hemsida.

Föreningen måste ha sitt säte i Södertälje kommun. Det behöver inte vara en nystartad förening, utan även befintliga föreningar så som bostadsrättsföreningar, organisationer och liknande kan få tillgång till mark.

Sök bidrag

Om ni är en grupp som vill skapa ett odlingsområde på exempelvis den gemensamma gården eller i närheten av er bostad så är ni välkomna att söka bidrag för uppstarten. Ni behöver ansöka som förening, men alla typer av föreningar som har sitt säte i Södertälje kommun är välkomna att söka. Det kan vara en odlarförening, men även en bostadsrättsförening etc. 

Mer om bidrag finns under fliken Söka bidrag. 

Tänk på att:

  • Ni behöver ha en förening med styrelse och kontaktperson
  • Om ni vill odla på kommunens mark så kommer vi tillsammans överens om en lämplig plats.
  • Vi inte kan tillgodose alla önskemål som skickas in. Det är många faktorer som ska stämma för att område ska fungera för stadsodling.

 

Kolonistuga och odlingslott expand_less expand_more

I Södertälje kommun finns idag 6 kolonilottsföreningar. De arrenderar kommunal mark och de flesta odlingsområdena ligger i utkanten av Södertälje stad. 
Det finns föreningar med både kolonistugor och odlingslotter, medan vissa endast har det ena.
Om du är intresserad av en odlingslott ska du kontakta den förening du vill gå med i och ställa dig i kö. 

Kolonilotter med stuga säljs på den öppna marknaden. Du hittar de stugor som är till salu på föreningarnas hemsidor. 

 

Eklundsfältets koloniträdgårdsförening

173 Kolonilotter med stuga

 

Kiholms koloniförening

175 kolonilotter med stuga
39 odlingslotter

 

Solängens koloniförening

60 kolonilotter med stuga

 

Torsjödals koloniförening

117 kolonilotter med stuga
104 odlingslotter
3 torp

 

Bränninge koloniförening

38 odlingslotter

 

Måsnaren koloniträdgårdsförening

87 kolonilotter med stuga
30 odlingslotter

 

Mora koloniområde

45 odlingslotter 

 

Odla i någons trädgård expand_less expand_more

Villaträdgårdar är ofta perfekta att odla i, men det är inte alltid som ägaren vill eller hinner. Då kan man dela med sig av ytan till någon som saknar trädgård. 

Vi vill därför tipsa om Co-Grow, en hemsida där någon som vill odla och någon med trädgård kan hitta varandra.

Mer information finns på Co-Grows hemsida.

 

Arrendera mark från annan expand_less expand_more

Det finns många markägare och det kan löna sig att fråga runt. Bland annat är kyrkan stor markägare och det finns privata markägare och företag som äger mark. Ibland är det möjligt att få arrendera mark av en jordbrukare.

Söka bidrag expand_less expand_more

Bidrag från odlingsstrategin

Ideella föreningar som odlar på allmän platsmark kan söka både bidrag och odlingsrådgivning av kommunen. Bidraget är på 10000 kronor med möjlighet att få förlängning med ytterligare 5000. Bidraget ska gå till verktyg, växter eller annat som behövs för att odla utomhus.

Information om hur man startar en ideell förening finns på skatteverkets webbplats

Så söker ni bidraget

1. Läs igenom riktlinjerna för bidraget
Riktlinjer för ansökan om bidrag

2. Fyll i ansökningsformuläret

3. Vi kontaktar dig 

Föreningsbidrag

Det är också möjligt för odlingsföreningar att söka bidrag från Kultur och Fritid. De stödjer det ideella föreningslivet genom att ge bidrag till olika typer av föreningsverksamhet. Första året är det möjligt att få startstöd på 5000kr. Det är sedan möjligt att få ytterligare stöd. Kultur och fritid bedömer då ansökan utifrån syfte och ändamål.

Så söker ni bidraget:

  1. För att kunna söka stöd behöver föreningen vara registrerad i Södertälje kommuns föreningsregister. Här finns information om hur ni går till väga.
  1. När föreningen är registrerad kan ni göra en ansökan om föreningsbidrag