Föreningsbidrag

Den ideella föreningsverksamheten är viktig för att vi alla ska kunna ha ett gott liv med en bra fritid. Föreningsverksamheten är också viktig i arbetet med att skapa en meningsfull fritid för ungdomar. Därför stödjer kommunen föreningslivet genom att ge bidrag till olika typer av föreningsverksamhet.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om villkoren för att få bidrag, och om hur stora bidragen ska vara. Vad som gäller framgår av dokumentet Regler och riktlinjer för föreningsbidrag. 

Vad är föreningsbidrag?

Kommunen betalar ut bidrag för olika typer av föreningsaktiviteter. Reglerna för bidrag beslutas av Kommunfullmäktige och sammanställs i dokumentet Regler och riktlinjer för föreningsbidrag. 

Vilka kan söka föreningsbidrag?

Ett generellt svar på den frågan är att studieförbund och ideella organisationer och föreningar som verkar i Södertälje kan söka bidrag om de har minst 20 medlemmar och uppfyller vissa villkor. För att få en fullständig lista över de villkor som gäller, läs vad Kommunfullmäktige beslutat i dokumentet Regler och riktlinjer för föreningsbidrag. 

Kan helt nya föreningar söka föreningsbidrag?

Ja, om ni uppfyller villkoren för kommunens olika föreningsbidrag kan ni söka bidrag fast föreningen är alldeles ny. Läs om villkoren i Regler och riktlinjer för föreningsbidrag. 

Kontakta sedan oss handläggare på föreningsservice. 

Vilka bidrag kan en förening söka?

Södertälje kommun kallar alla bidrag till föreningar med ett gemensamt namn för kommunalt föreningsbidrag. Vad föreningen kan söka bidrag för beror på vilken typ av förening det är; vi har valt att kalla det vilken kategori föreningen tillhör.

En förening kan bara söka bidrag i sin egen kategori. Du kan läsa om vilka bidrag just din förening kan söka i dokumentet Regler och riktlinjer för föreningsbidrag.

När kan man söka föreningsbidrag?

För att din förenings ska kunna söka kommunalt föreningsbidrag måste den finnas med i kommunens föreningsregister

Ansökningstiden är vid varje årsskifte, den 1 november–31 december. Det betyder alltså att du kan söka i december för nästa år, eller i januari för pågående år.

Det här behöver du när du söker föreningsbidrag

För att ni ska kunna ansöka om föreningsbidrag måste föreningen vara med i kommunens föreningsregister

Ansökningsperioden är 1 novmber–31 december. Det betyder alltså att du kan söka i december för nästa år, eller i januari för pågående år.

Här har vi listat de uppgifter om din förening som du behöver ha tillgång till för att kunna söka:

 • inloggningsuppgifterna till föreningsregistret
 • senaste årsmötesprotokollet
 • ekonomiska berättelsen, med budgetutfallet
 • revisionsberättelsen
 • verksamhetsberättelsen
 • en verksamhetsplan för det år som bidragsansökan gäller.

Dokumenten ska vara i format med ändelserna pdf, xls, xlsx, doc, docx, txt, bmp, gif, jpg eller jpeg. De får inte vara tyngre än 4 MB och ska vara de senast aktuella. Det innebär att om du ansöker om bidrag för 2020 kommer årsmötesprotokollet vara från 2019, den ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen gälla för 2018 och verksamhetsplanen vara för 2020. 

Så söker du föreningsbidrag, steg för steg

Vid årsskiftet kan alla föreningar som finns med i kommunens föreningsregister söka föreningsbidrag för det kommande året.

Ansökningsperioden är 1 november–31 december. 

Så här gör du steg för steg när du ansöker:

 1. Gå in på webbsidan http://bidrag.sodertalje.se 

 2. Logga in uppe i högra hörnet. Använd de inloggningsuppgifter som föreningsservice skickade till din förenings ordförande när ni registrerade föreningen i kommunens föreningsregister


Har ni problem med inloggningsuppgifterna vänder ni er till föreningsservice. 

 

 1. Om det var länge sedan ni uppdaterade föreningens uppgifter i föreningsregistret får du nu upp en sida med uppgifter där det högt upp i mitten finns en röd text där det står Nytt godkännande krävs. Då gör du så här:
 2. Klicka på den blå länken webbförening, eller gå in på Föreningsadministration. 
 3. Logga in med föreningens inloggningsuppgifter, samma som du använde på bidragssidan.
 4. Kontrollera att alla uppgifter stämmer, uppdatera om det behövs.
 5. Tryck på knappen för att godkänna era uppgifter.
 6. Logga ut och gå tillbaka till sidan med din bidragsansökan.

 7. Välj den kategori som din förening tillhör.
  Ni kan bara söka bidrag i den kategorin. Vet du inte vilken kategori ni tillhör för du muspekaren över dokumentets högra sida så kommer en liten hand upp som visar vilken kategori ni tillhör.

 8. Fyll i alla uppgifter som efterfrågas.

 9. Tryck på fortsätt, och sedan på godkänn.
  Du är inte färdig ännu. Men nu har ansökan skickats till kommunen, och högst upp på sidan ser du att din ansökan har fått ett nummer som du kan använda om du vill ställa frågor, ändra eller komplettera i din ansökan. Kontakta då föreningsservice. 

 10. Tryck på fortsätt.

 11. Nu ska du bifoga dokument som handlar om din förening. Du kan läsa mer om dokumenten under rubriken Det här behöver du när du söker föreningsbidrag.  


Om du redan har laddat upp ett dokument kan du välja alternativet Redan insänt, och har du ännu inte tillgång till dokumentet kan du välja alternativet Ladda upp senare. När du då ska ladda upp dokumentet går du in på bidragssidan under dokumenthantering, eller så går du in i föreningsregistret genom att använda funktionen Företagsadministration.  

Ladda upp:

 1. årsmötesprotokollet
 2. ekonomiska berättelsen, med budgetutfallet
 3. revisionsberättelsen
 4. verksamhetsberättelsen.

Se till att du laddar upp dokumenten under rätt årtal. Observera att det senaste datumet för att skicka in dessa bilagor är samma som för ansökan, senast den 25 januari.

 1. Ladda också upp en verksamhetsplan. Om verksamhetsplanen inte är klar ännu när ni skriver ansökan så ladda upp den så fort som möjligt.

 2. Klicka på Fortsätt för att avsluta ansökan.

 3. Vill du titta på ansökan kan du gå in under Bidrag och sedan Lista bidrag. Vill du se på filerna du laddat upp går du in på Dokumenthantering och väljer Lista uppladdade filer.

 4. Om du har laddat upp alla filer vi frågat efter och fyllt i alla fält i ansökan är du nu klar med din ansökan. Beslutet om bidrag fattas i februari av enheten Förening och anläggning på delegation från nämnden, eller av Kultur- och fritidsnämnden om det rör sig om större summor. Räkna med att föreningens kontaktperson får meddelande om beslutet under vecka 9–12.

 5. Har du problem med din ansökan, kontakta föreningsservice. 
 • Kontaktuppgifter
 • Föreningsstöd Frågor om lotterier, föreningsbidrag och föreningsstöd.
 • forening@sodertalje.se