Starta en ideell förening

Tack vare en mängd engagerade personer och massor av ideellt arbete finns det ett rikt föreningsliv i Södertälje. Det tycker vi är bra och därför har vi här plockat ut korta svar som kan hjälpa dig som vill berika Södertälje med ännu en ny förening.

En mer utförlig information om allt du behöver göra och veta om du vill starta en förening hittar du i häftet Att bilda en förening.

Vad är en förening?

En förening är en organiserad sammanslutning av en grupp människor med ett gemensamt intresse.

Det finns två huvudtyper av föreningar: ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Ekonomiska föreningar ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och lyder under Föreningslagen. Ideella föreningar har inget eller ett begränsat ekonomiskt vinstsyfte. Verksamheten regleras inte av någon specifik lag men ska förstås följa rättspraxis och den allmänna lagstiftningen.

Kommunen stödjer bara ideella föreningar. Exempel på föreningar som kan vara ideella är kulturföreningar, idrottsföreningar, handikappföreningar, pensionärsföreningar och politiska föreningar.

Hur många måste man vara i en förening?

Det finns inga formella krav på hur många medlemmar en ideell förening ska ha, men vill ni vara med i olika organisationer kan de ha sådana krav. För att ni ska kunna söka bidrag hos kommunen måste föreningen ha minst 20 medlemmar och vara med i kommunens föreningsregister.

Vad ska jag göra först?

Först och främst måste du veta vad föreningens syfte ska vara. Vad ska ni göra? Fundera på svaren på frågor som börjar med vad, varför, vem, vilka, när och hur.

Det är förstås också viktigt att fundera över var du ska hitta fler som är intresserade av att vara med i föreningen. Tänk kreativt, använd kommunens föreningsregister för inspiration och fråga gärna oss som arbetar på föreningsservice. 

Sedan är det dags att läsa på. Du får veta det mesta du behöver kunna i häftet Att bilda en förening.

Vad måste en förening ha?

En förening består av medlemmarna och en styrelse. Väldigt kortfattat behöver en förening som minimum ha:

  • en styrelse med minst ordförande, sekreterare och kassör.
  • stadgar där det framgår vilket ändamål föreningen har och vad det krävs för att få vara med.
  • årsmöte där medlemmarna får veta hur föreningens pengar har använts och där ni gör demokratiska val till styrelsen.

Men det finns mycket som en förening kan behöva ha om ni är fler än bara en handfull personer eller har en verksamhet som omfattar mer än enstaka träffar.

Du hittar information om vad som behövs i en förening i häftet Att bilda en förening. 

Måste jag registrera min förening någonstans?

Det finns inga formella krav på att alla föreningar ska vara registrerade någonstans. Men ska ni söka kommunalt föreningsbidrag måste ni registrera föreningen i kommunens föreningsregister. 

För att få vara med i kommunens föreningsregister måste ni ha ett organisationsnummer. Det är gratis för ideella föreningar att skaffa ett organisationsnummer. Vänd er till Skatteverket.

Föreningar som har anställda, betalar ut ersättningar eller redovisar moms måste vara registrerade hos Skatteverket.

  • Kontaktuppgifter
  • Föreningsstöd Frågor om lotterier, föreningsbidrag och föreningsstöd.
  • forening@sodertalje.se