Lotteritillstånd - ideella föreningar

Enligt lotterilagen kan ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera en del av sin verksamhet. Det kräver oftast tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos föreningsservice.

Föreningsservice ingår i enheten Förening och anläggning som hör till Kultur- och fritidskontoret. Kultur- och fritidskontoret är myndighet för tillstånd, registrering och tillsyn när det gäller lotteriärenden i Södertälje kommun.

Söker du mer information om lagar och regler för lotterier än du hittar på denna sida kan du läsa mer på Lotteriinspektionens webbplats.

Lotteriinspektionen definierar ett lotteri som en företeelse där utgången avgörs av slumpen. I Sverige är det förbjudet att ha lotterier för allmänheten utan tillstånd. 

Föreningar som vill ha ett lotteri för allmänheten i Södertälje ansöker om tillstånd hos föreningsservice minst 30 dagar innan lotteriets start.  Läs mer under rubrikerna Lotterier med tillstånd för en begränsad tid och Återkommande lotterier som kräver tillstånd.

Länsstyrelsen ansvarar för lotterier som bedrivs i flera kommuner och för all bingoverksamhet. Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm om du har några frågor.

För övriga lotteriverksamheter, fråga Lotteriinspektionen

I Sverige är det förbjudet att ha lotterier för allmänheten utan tillstånd. Ett lotteri anses inte vara ordnat för allmänheten om det anordnas

 • i en liten grupp människor
 • som är en sammanhållen grupp
 • med inbördes gemenskap
 • och lotteriet är beslutat om i förväg.

Föreningar behöver därför inte ansöka om tillstånd för mindre lotterier som inte har något högre värde om ni uppfyller fyra villkor:

 1. Ni har lotteriet vid ett speciellt tillfälle, som till exempel en julmarknad.
 2. Ni har lotteriet inom ett litet avgränsat område, som till exempel en idrottshall.
 3. Värdet av den högsta vinsten till högst 1/60 prisbasbelopp.
 4. Varje insats får högst uppgå till 1/6000 prisbasbelopp.
 5. Vinstvärdet är 35-50 procent av lotternas totala kostnad. 

Vill din förening ha ett lotteri för allmänheten vid ett tillfälle söker du tillstånd för ett tillfälligt lotteri enligt §16 i lotterilagen genom att använda e-blanketten Ansökan om lotteritillstånd §16. Ansökan ska vara inkommen minst 30 dagar innan lotteriets start. 

Du kan läsa mer om hur du ska veta om lotteriet är för allmänheten eller inte under rubriken Lotterier föreningar kan ha utan tillstånd. 

Till ansökan kommer du att behöva bifoga:

 • föreningens stadgar
 • den senaste verksamhetsberättelsen
 • ett protokollsutdrag med beslut om att ha lotteri, där det även framgår vem som är lotteriföreståndare
 • en ekonomisk plan för lotteriet
 • en vinstplan för lotteriet.

Observera att med tillståndet följer en skyldighet att redovisa lotteriet i efterhand. Dokumentet Instruktion för ifyllnad av lotteriredovisning hjälper dig att fylla i blanketten Redovisning av lotteri. 

Vill din förening ha återkommande lotterier för allmänheten söker du tillstånd för att ha upprepade lotterier enligt §17 i lotterilagen genom att använda e-blanketten Ansökan om lotteritillstånd §17.

Du kan läsa mer om hur du ska veta om lotteriet är för allmänheten eller inte under rubriken Lotterier föreningar kan ha utan tillstånd. 

Till ansökan kommer du att behöva bifoga:

 • föreningens stadgar
 • den senaste verksamhetsberättelsen
 • ett protokollsutdrag med beslut om att ha lotteri, där det även framgår vem som är lotteriföreståndare.

Observera att med tillståndet följer en skyldighet att redovisa lotteriet i efterhand. Dokumentet Instruktion för ifyllnad av lotteriredovisning hjälper dig att fylla i blanketten Redovisning av lotteri. 

Bestämmelser för anordnande av lotterier finns i lotterilagen. Lotterilagen finns att ta del av på Lotteriinspektionens webbplats. Där kan du också hitta mer information om lotterier, tillstånd, lotterihandläggare med mera under rubriken Utbildningsmaterial lotteriinspektionen.