Aktivitetskort på nätet

Många föreningar som har föreningsbidrag har fått ett bidrag som grundar sig på hur mycket aktivitet föreningen har. Då måste ni i föreningen fylla i aktivitetskort för era medlemmar. Aktivitetskorten är ett e-formulär som ni hittar på tjänsten Aktivitetskort på nätet. Funktionen Aktivitetskort på nätet finns även att ladda ner som app, på Google play för androider och i Appstore för Iphone.

Hur importerar man från RF:s Idrottonline?

Förändrade rutiner för föreningar som importerar data från RF:s Idrottonline till APN

Från och med den 26 juni 2017 ska föreningar som importerar data till APN från RF:s Idrottonline inte längre skicka sina filer per e-post, utan kan själva ladda upp filerna direkt i APN. Föreningsadministratörer laddar upp sina filer på följande sätt:

1.Välj menyval [Importera fil].

2.Tryck på knappen [Välj fil]. Leta därefter upp den xml-fil som laddades hem från RF och tryck [Öppna].

3.Skicka in filen genom att klicka på [Skicka].

När uppladdningen har genomförts återfås resultatet av uppladdningen: Om det står ”Resultat: Lyckades”, så har allt gått som det ska, medan ”Resultat: Misslyckades” innebär att något har gjort att filen inte kan laddas in.

Under resultat-rubriken ges också information om vad som skett vid både lyckad och misslyckad inläsning, till exempel om filen har innehållit ofullständiga personnummer, vilket gjort att vissa deltagare har exkluderats från inläsningen. Denna information försvinner när en navigerar vidare.

Observera att det kan ta en viss tid innan datan blir synlig i APN. Detta beror på att den inlästa datan kontrolleras mot din kommuns regelverk, vilket görs några gånger i timmen. Beroende på belastningen på systemet tar detta steg olika lång tid. (20170627)

Hur kommer jag igång med att använda aktivitetskort?

Ta kontakt med din föreningsadministratör eller styrelsen i föreningen för att få ett användarnamn och lösenord. Har er förening inte tidigare använt Aktivitetskort på nätet kontaktar du handläggarna på föreningsservice. 

Varför ska jag fylla i aktivitetskorten?

Om ni inte fyller i aktivitetskorten kan ni inte få aktivitetsbidrag, eftersom bidraget grundar sig på de aktiviteter ni har haft och som ni har redovisat på aktivitetskorten.

När ska jag fylla i aktivitetskorten?

Korten ska du fylla i varje gång ni har en aktivitet. Sista dagen för att redovisa andra halvårets aktiviteter är den 25 februari, och sista dagen för att redovisa första halvårets aktiviteter är den 25 augusti.

Hur ska jag fylla i aktivitetskorten?

Aktivitetskort på nätet är en tjänst som kommunen köper av Umeå kommun. På deras webbplats hittar du manualer och annan värdefull information. Om du behöver ställa användarfrågor eller få teknisk support kan du söka på Kundsupport för Aktivitetskort på nätet, på Umeå kommuns webbplats.

  • Kontaktuppgifter
  • Föreningsstöd Frågor om lotterier, föreningsbidrag och föreningsstöd.
  • forening@sodertalje.se