Fler planer och strategier

Person tittar på bin i bikupa

Det finns många strategier och planer om livsmedelsproduktion på internationell och nationell som påverkar vilka beslut som fattas på lokal nivå. 

Vi ser också hur olika kommuner i Sverige arbetar med frågorna och här har vi samlat en lista på olika dokument som är intressanta för det fortsatta arbetet med jordbruksfrågor. 

EU expand_less expand_more
Sverige Nationellt expand_less expand_more