Demokratin behöver dig

Demokratin kan aldrig tas för given. Kommunen verkar på flera sätt för att stärka demokratin i Södertälje, bl.a. genom demokratiberedningens arbete.

I år har Medborgardagen demokrati som särskilt tema. Vi vill att alla Södertäljebor får möjlighet till engagemang, till påverkan, känner till och kan ta till vara sina demokratiska rättigheter.

Vi arbetar för ett högt valdeltaganden i 2018 års val och på Medborgardagen träffar du några av de människor och projekt som arbetar för att främja demokratin.