Digitala Södertälje

Aktuellt


  • Södertälje nominerad till utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun för andra gången

    2021-05-19: Södertälje är en av sex kommuner som är nominerade till utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun 2021. Priset delas ut till den kommun som har lyckats bäst med att använda it och digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Läs mer >


  • Södertälje kommun är samarbetspartner i Hack for Earth

    2021-05-17: Södertälje kommun är den första svenska kommunen att bli samarbetspartner i Hack for Earth. Hack for Earth är ett globalt hackaton kopplad till Världsutställning i Dubai som hålls online. I detta hackaton är bland annat Förenta nationerna (FN) och FN:s barnfond Unicef med och kollaborerar. Målet med hacket är att hitta fungerande lösningar för det 17 globala målen som ingår i agenda 2030. Läs mer >