IoT i Södertälje kommun

Arbetet med Internet of Things är en viktig del i vårt digitala ekosystem och vi ser många möjliga synergier med andra områden vi arbetar inom, som exempelvis öppen data och Artificiell intelligens, för att göra fler och bättre saker för våra medborgare.

I Södertälje har vi sensorer som mäter vattentemperaturen vid badplatser och skickar siffrorna vidare för att sedan kunna visas på hemsidan och i Södertäljeappen samt som öppen data för vem som helst att använda.

Vi har även uppkopplade sensorer på parkeringsplatser för rörelsehindrade. Både för att visa var det finns lediga platser men också för det strategiska arbetet inom parkeringsenheten.

Vi använder AI-sensorer som mäter hur många cyklar, bilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar som passerar över Mälarbron. Information om antalet passerade fordon skickas till vår IoT-plattform och används i det strategiska planeringsarbetet inom gata och trafik. (Ingen data kan sparas i sensorn och ingen data kan skickas så det är en helt integritetssäker lösning).
Data om antalet passager 
publiceras även i vår öppna data-portal och i Södertäljeappen.

 

Några av lösningarna visualiserar även på Södertäljes Datavisualiseringssida.

Läs gärna mer om fler av våra IoT-projekt och lösningar under Digitaliseringsprojekt.


Teknisk lösning

Södertälje kommun har tillsammans med Telge Nät byggt upp ett en så kallat LoRaWAN-nät (trådlöst nätverk med dubbelriktad kommunikation) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer i uppkopplade enheter. Detta gjordes under 2019 och nu används nätverket till att skicka data från sensorer i de lösningar vi nämnt ovan.


Några av våra IoT-tillämpningar

Aktuell badtemperatur

BadplatsVattentemp (°C)Senast uppdaterad

Status Mälarbron

Laddar data