Kontakt

Det är Digitaliseringsenheten som ansvarar för informationen på Digitala Södertälje. Syftet är att lyfta fram de pågående initiativ som sker i kommunen när det gäller digitalisering, såväl tvärorganisatoriskt som det som sker på varje kontor


Kontakta Digitaliseringsenheten:

digitalisering@sodertalje.se