Kontakt

Det är Digitaliseringsenheten som ansvar för Digitala Södertälje. Syftet är att lyfta fram de pågående initiativ som sker i kommunen när det gäller AI och digitalisering, såväl tvärorganisatoriskt som det som sker på varje kontor


Kontaktuppgifter

Tony Mc Carrick, Digital strateg

Södertälje kommun

Anthony.Mccarrick@sodertalje.se

08-523 065 28