Öppna data i Södertälje

Bokhylla med böcker i.

I Södertälje kommun arbetar vi för att göra mer information tillgänglig som öppen data.

Varför öppna data?

Vi ser ett antal anledningar till att dela med oss och bli mer transparenta:

1. Skapa insyn och delaktighet
- Öka tillgången till myndighetsdata för medborgare, kunder, besökare och företagare

2. Driva kvalitetsarbete
- Ökade krav på intern kontroll och struktur

3. Skapa förutsättningar för tillväxt
- Samhällsekonomiskt tillväxtpotential i ökad användning av offentlig data genom exempelvis ökat företagande


Exempel: Betalda fakturor som öppna data 

Information om leverantörsreskontra, det vill säga information om de fakturor kommunen har betalat, publiceras nu som öppna data för att medborgare och andra intresserade lättare ska kunna ta del av informationen.

Läs mer i nyheten som publicerades på vår webb i november 2021
Läs mer på Inköpsrådets webbplats


Läs gärna mer om våra Öppna data-projekt under Digitaliseringsprojekt.

Datamängder

Se Södertäljes öppna data här


Nationella och internationella standarder expand_less expand_more

Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data  som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen samt i projektet Nationell Skalning Öppna Data.

Checklista öppna data expand_less expand_more

Utifrån nationella rekommendationer och genom att dra lärdom av hur andra kommuner arbetar med öppna data har en checklista sammanställts för att stödja publicering av öppna data.

Checklista för publicering av öppna data

Steg 1: Säkerställ ägarskap och informationsklassning
– Finns det en informationsägare utpekad?
– Finns det en sakkunnig handläggare utpekad?
– Är informationssäkerhetsklassning genomförd?
– Finns sekretessklassade uppgifter?
– Finns personuppgifter?

Steg 2: Undvik upphovsrättsliga hinder
– Finns det något upphovsrättsligt skydd för informationsmängden eller delar av den?
– Kan ni filtrera bort den data som inte får öppnas upp?
– Finns något avtal eller licens som styr användandet?
– Går det att köpa en licens/skriva avtal som gör det möjligt att publicera data?
– Om det finns upphovsrättsskydd, vilken licens ska vi sätta på data?

Steg 3: Finns det hinder kvar för publicering av öppna data?

Steg 4: Behovsanalys
– Identifiera målgrupp – vilka potentiella kunder/användare av data finns?
– Vilka data efterfrågas och till vad/vilket syfte?

Steg 5: Tillsätt resurser
– Publicering
– Förvaltning
− Support, underhåll

Steg 6: Sätt standarder/specifikationer för informationsmängderna som ska delas
– Återanvänd om känd eller exempelvis motsvarande struktur i andra kommuner

Steg 7: Definiera metadata

Steg 8: Informationsägarens godkännande för publicering

Steg 9: Förbered och testa publicering av data

Steg 10: Publicera data
– Säkerställ teknisk publicering
– Säkerställ kommunikation till berörda interna och externa parter

Steg 11: Förvalta data
– Manuell eller automatisk uppdatering av data?