AI i Södertälje kommun

Graffitimålning med texten Södertälje.

AI i Södertälje kommun

AI är ett av de fält som Södertälje har identifierat ska hjälpa oss leverera en mer relevant och kvalitativ service till våra medborgare och företagare. 

Det kommer fler och fler AI-lösningar som vi kan använda för att förbättra och effektivisera vår verksamhet och service till medborgarna i Södertälje. I nuläget har Södertälje flera olika tillämpningsområden inom AI, t.ex. vår virtuella assistent Kringlan, AI-sensorer som räknar cyklar som passerar över Mälarbron samt en AI-algoritm som hjälper till med ruttoptimering inom avfallshantering.

Mer om de AI-lösningar vi har idag

AI-sensorer

Cykelflöden
AI-sensorer mäter antal cyklar som passerar över Mälarbron. Tekniken gör det möjligt att genom en algoritm som är kopplad till vår IoT-plattform, skilja cyklar från gångtrafikanter, bilar och annat som passerar sensorn. Uppgifterna används i stads- och trafikplanering och läggs även ut som öppna data på Södertäljes öppna data-plattform. Realtidsdatan kan även avläsas direkt från vår chatbot Kringlan och kommunens medborgarapp Södertäljeappen.

Realtidsdata för Cykelflöden

Den typ av AI som används av AI-kameran kallas för Edge AI eftersom alla beräkningar görs i sensorn. 

AI-kamera.png

NLP/Natural language processing

Vår chatbot Kringlan bygger på Natural language processing (NLP), som är en gren av AI som handlar om att datorer, eller maskiner, ska lära sig att förstå när människor pratar eller skriver med dem och kunna ge bra svar.