AI i Södertälje kommun

AI i Södertälje kommun

AI är ett av de fält som Södertälje har identifierat ska hjälpa oss leverera en mer relevant och kvalitativ service till våra medborgare och företagare. 

process_20220303.png

Det kommer fler och fler AI-lösningar som vi kan använda för att förbättra och effektivisera vår verksamhet och service till medborgarna i Södertälje. I nuläget har Södertälje två olika tillämpningsområden inom AI, vår virtuella assistent KIM som använder sig av NLP samt vår AI-kamera. Fler tillämpningar är på gång.

Mer om de AI-lösningar vi har idag

AI-sensorer

Cykelflöden
AI-IoT-sensorer mäter antal cyklar som passerar över Mälarbron. AI-tekniken gör det möjligt för sensorerna att genom en avancerad algoritm som är kopplad till vår IoT-plattform skilja cyklar från gångtrafikanter, bilar och annat som passerar sensorn. Uppgifterna används i stads- och trafikplanering och läggs även ut som öppna data på Södertäljes öppna data-plattform. Realtidsdatan kan även avläsas direkt från vår Chatbot KIM och kommunens medborgarapp Södertäljeappen

Realtisdata för denna tillämpning hittar du här (öppnas i nytt fönster) 

Den typ av AI som används av AI-kameran kallas för Edge AI eftersom alla beräkningar görs i sensorn. 

Läs mer om Edge AI på Wikipedia (öppnas i nytt fönster)

AI-kamera.png


Avfallsdumpning

Vi testar en lösning där AI-sensorer ska hjälpa oss att kartlägga avfallsdumpning i och kring återvinningsstationer.

NLP/Natural language processing

Vår chatbot Kim bygger på NLP, eller Natural language processing, som är en gren av AI som handlar om att datorer, eller maskiner, ska lära sig att förstå när människor pratar eller skriver med dem och kunna ge bra svar.

Läs mer om NLP på Wikipedia (öppnas i nytt fönster)